Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Veľká rožná, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Modrá ryba, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Zámčan, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Pustý kostolík, Ižop, Draždiak, Obora, Jurigrad, V záhradách, Tanieriky, Prostredné lúky, Pasienok, Veľké klčovisko, Krátke, Veľké Štepnice, Cigánska dolina, Kolísky, Dolny Piritov, Dolný majer, Čistinky, Pri andódskej ceste, Malý Šúr, Plantovisko - Langarice, Domové role, Kapustnice, Pánty, Pri struhe, Veľký Varan, Sektor XII., Želiarske, Sektor XV., Horáreň Pekná cesta, Pri tehelni, Suché miesto, Farná

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Piesky, Žilíp, Sektor VI., Pri komočskej ceste, Sektor II., Elýzium, Sektor I., Sektor V., Sektor IX., Sektor XIII., Sektor X., Millerové parcele, Sektor III., Sektor IV., Veľká Lúč, Pieskový hon, Baňa, Horská, Sektor XIV., Krátka hora, Sektor IV./U, Mačacie nivy, Sektor XIII., Roličky, Pažitný hon, Hon za Váhom, Pri studni, Za Váhom, Ľanové polia, Dlhý hon, Svätá chrasť, Záhumné, Pasienok, Veľký vrch, Medzi cestami, Pivničná štvrť, Vinice, Ontopa, Sokolce-Turi, Riegler, Vodný amfiteáter, Riegler, Doplnkový hon, Záhumenice, Nová štvrť, Pod záhradami, Veľké záhrady, Lak-Sokolce, Sektor XIII., Žofijská osada, Malý Biel, Vŕšky, Veľké trnie, Gánok, Malý Dunaj, Pánske pole, Prédium, U Krištofka, Nový majer, Lúčné pole

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Malé Kosihy, Dolina, Pereš, Hôrka, Horná vrbina, Malý Lég, Čenkesfa, Horné pridunajské polia, Východný klin, Malá Kesa, Močolov les, Pod anglickou záhradou, Dolná vrbina, Pri šarfickom moste, Klčovisko za jarkom, Záhumenice, Pri vinohradoch, Pri majeri, Tône, Na žriedle, Parlag, Hetmín, Šomloš, Pastvinné, Záhrady, Kňazova lúka, Peredzské, Záhrady, Polkoráby, Pitvory, Palaj, Nová Lipnica, Balvany, Pri železnici, Panciere, Drieňová tabuľa, Dolné záhrady, Cirkevná zem, Čergov - Vinohrady, Zonc, Šók, Cintorínske, Štrkovisko, Horné záhumence, Dolný diel, Živaj, Pri račom potoku, Horný diel, Klčovisko, Vrbové diely, Južné Mesto - Zóna "B", Alba Régia, Tvrdošovská cesta, Ďatelinné, Nový majer, Doma, Somola, Majer Bifár, Majer Albert, Pasienky

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

Adamov les, Horné diely, U Včelára, Pri nitrianskej ceste, Cintorínsky hon, Pustý rybník, Tri studne, Doln časť, Trstina, Bartalské, Rybník, Chatová osada, sídlisko J. Dalloša, Južné Mesto - Zóna "C", Pod hájom, Vinica, Koteľnica, Diviaky, Za cestou, Prvý diel, Druhý diel, Pri somorovej ceste, Šochorové, Veľká Ragoňa, Pri šókskej ceste, Pri tvrdošovskej ceste, Pri ústave, Volhovisko, Pasienok, Pánske table, Vŕšky, Piesčiny, Micherov majer, Mokráň, Pod ostrovom, Kedvencek 05, Zemný vrch, Za potokom, Kamenné tváre, Doroslov, Vinohrady, Nad Lichtkami, Kramársky les, Táborky, Sektor VII., Kopaničiarske, Dlhé oráčiny, Horné diely, Turie brehy, Sektor XI., Veľký diel, Sektor VIII., Rákosište, Pasienky pri dedine, Cintorínske, Nad hradskou, Nové zeme, AD STATUAS castrum, Nové zeme, Malá Bukva

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Venčeky, Stredné Ohňavy, Kramerov lom, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Michalovo, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Pečňa, Tálinek, Panské table, Panské, Pri barine, Zábarinské, Staré podgerské, Pažiť, Háj, Zemianske, Panské pred železnicou, Panské za železnicou, Kút, Želiarske, Nové podgerské, Pod z hradami, Pri kanáli, Za humnami, Hlohovník, Myšia hora, Horný Andrásov dom, Pri jazerách, Doroštiansky hon, Langarice, Na úvale, Úzky hon, Vonkajší Geč, Vŕsok, Rocké, Peciansky hon, Kamenica, Ďalap, Pri prameni, Piesky, Na lúkach, Beleháza, Pri Dudváhu, Chrobačia lúka, Pri hradskej, Pri hradskej, Vrbový rad, Pri malom kanáli, Gálov hon, Predná hora, Vonkajší Geč, Hruškový rad, Pod záhradami, Dobytčie pasienky, Stará lúka, Záhrady a polia, Dolný Geč, Pri jarku

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Belov dom, Veľkolúčne, Pri železnici, Na vŕšku, Kapustniská, Pod záhradami, Pašienky, Gálov hon úzky les, Lodný pasienok, Etreové, Horný Slanec, Panské jazero, Lúčne, Pod hradskou, Piesočné vinice, Maholánsky hon, Paradič, Stará lúka, Červený piesok, Majrovičovské, Nízka lúka, Lesíky, Hložník, Za piri, Na pieskoch, Blatné jazero, Vrbový rad, Stredný hon, Hrboľatý hon, Pivničné, Pozemné, Prucké, Hnevlivé, Na úvale, Kakalské, Sedrešiovská tabuľa, Dolný hon, Hradské pole, Stará hora, Stojutrové, Ružová hora, Pri Žitave, Jahodník, Veľké jazero, Dolný Slanec, Gérč, Úzke pole, Hoferské, Pri Zemianskej Olči, Pastierske, Dolná Bažantnica, Krmeš, Jánošházske role, Hoferské, Malý Pereš, Domáňovský majer, Rohovské, Barnak, Pri hradskej, Horné strážske pasienky

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Široké doliny, Želiarske pozemky, Vínny kopček, Padelky, Čomorské lúky, Piesky, Dolné Čakonské, Pri Jelskom, Nový dvor, Dolná Tabula, Krátke, Dolná vinica, Krátky hon, Pasienok, Dolné, Horný Geč, Lúky, Sihoťská roľa, Nad hradskou, Nové trávniky, Pri kompe, Lúčne, Rechtorské, Bodoházske, Kapustnice, Oňský les, Dlhé lúky, Želiarske, Godorhát, Panské pozemky, Hofferské, Husište, Domkárske, Lélske, Horné kamenisté, Čalovec-Kameničná, Buk, Guľa, Hon pri Váhu, Močaristé lúky, Dodatky, Celé prdelky, Horná Bažantnica, Druhá Ostrovná, Tebehát, Nad alejou, Čenkovské, Pri enčeri, Úhory, Dekanské, Zvyšky, Cigánske pole, Strážske lúky, Pri mlynskej ceste, Pod hájom, Pasienok, Sihoťská, Pri zlatnianskej ceste, Konský járok, Nový kraj

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Jánošházske, Vŕbie, Stredný hon, Alžbetínske, Čakonské, Pri Virte, Tanková lúka, Veľký les, Horný diel, Akáloš, Tebehátsky pasienok, Kalvária, Panské lúky, Jarčeky, Dolná tabula, Lélsky horný Buk, Malý Pereš, Dombále, Horné Balvany, Pri kostolnej, Horná vinica, Pavlovské, Pasienok, Zavežové, U Rusa, Malé klčovisko, Veľký diel, Pádelky, Vidov dom, Dolné Čakonské, Žombíky, Domáňovské, Veľkolélsky ostrov, Kút, Vrbina, Čierne jazero, Prostredné, Nová pusta, Ostrý vrch, Veľký hon, Vrbiny, Farské, Poddomné, Pri novozámockom chotári, Ištenešova pustatina, Pažitné, Stredné lúky, Pažiť, Dolné kamenisté, Pri Dunaji, Čalovský Dudváh, Mlynský klin, Prepoštský klin, Nová pustatina, Stračí les, Pri Váhu, Staré trávniky, Zapajtové, Pod záhradami, Prvá Ostrovná

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Pri žitavskom kanáli, Bukovské, Stredné, Zongorova tabla, Cintorínsky hon, Spoločný pasienok, Diakovský hon, Kolónia, Pri mlyne, Topolište, Ovčí pasienok, Štvrtocký balvan, Ovocný kút, Trnovecké, Druhá Ostrovná, Jankovičovské, Kapustnice, Pallócsky hon, Vodné dielo Kráľová, Malé lúky, Veľký Pereš, Kapustnice, Višňová záhrada, Pri novozámockom chotári, Lúčne polia, Pri žitavskom kanáli, Hornozlatnianska pustatina, Vrbiny, Stredný hon, Podhájne, Kapustniská, Čakanské, Pod Dropím kanálom, Konský jarok, Na Barč, Židovský cintorín, Za dolnou okoličianskou cestou, Silašova tabla, Akáloš, Áčovské lúky, Za dedinou, Lúky na strednom vrchu, Za dedinou, Šókovské, Trnavské, Úzky hon, Pasienky pri Hanoch, Sihotské, Ovčí pasienok, Stredný hon, Lúky, Dunajské, Cabajské, Pri Remízi, Horné, Veľkojazerné hony, Balvan, Šalgovské, Horná lúka, Dolnobukovský pasienok

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Starý lapoš, Nová trieda, Stredné, Seniská, Rybník, Močiare, Hlboká žila, Šócke, Ovčí pasienok, Pri komárňanskej ceste, Horná Tekla, Pri hradskej, Semerovské hony, Studená dolina, Dunajskostredské, Veľká struha, Vajdov hon, Kopolnica, Nové pozemky, Skeletový hon, Lesné, Stredný hon, Pri Čobanczi, Čierny chrbát, Malý ostrov, Koňská lúka, Močaristé lúky, Čiližská Radváň, Mŕtvy Dunaj, Semerské vyššie rameno, Pri Remízi, Hliník, Dunajské, Chrastie, Čigleš, Dolný hon, Banský uhol, Lúčne, Malý dvor, Částa, Hajnické jazero, Vlčie kúty, Veľký chrbát, Listové, Chrenová dunajská hrádza, Pri Dunaji, Ragoňské lúky, Pod záhradami, Veľká lúka, Dropie chránené nálezisko, Šajtoš, Novina, Makové, Dolná Tekla, Trnovecké, Vajda, Kapustnisk, Andafa, Ostrov, Čergov

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

U ramien, Cigléš, Panský uhol, Pri studni, Malý ostrov, Pri Pire, Pod záhradami, Na okoličianske, Cintorínské, Čierne lúky, Hraničný hon, Kindeš, Malá Lúč, Horné, Stredná paša, Stredný pasienok I., Medzi kanálmi, Pri kanáli, Báčsky dom, Panské, Dielčice, Podzáhrady, Pri komárňanskej ceste, Malodunajské, Zlatá záhrada, Hájik, Kerei, Veľká lúka, Pri cestách, Veľká lúka, Pri dvore, Stopy, Na Varči, Štvrtý hon, Stredný pasienok II., Malotonská oráčina, Rybník, Antonov ostrov, Dolina Mládeže, Malý les, Štátne majetky, Veľká lúka, Druhý hon, Malá lúka, Vnútorné, Povodské, Pod lesom, Malotônske lúky, Malý ostrov, Pri Čiližské, Na pasienkoch, Pri farme, Dolné záhrady, Pri bodzianskej ceste, Mrchovisko, Dvorské vinohrady, Za mrchoviskom, Veľká lúka, Malotonské lúky, Pri baloňskej ceste

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Stredná olčianska pusta, Blatné, Pri čerpacej stanici, Malá sihoť, Štátne majetky, Stojaté, Markov dom, Slaná lúka, Baromélés, Orechovský hon, V studni, Veľkoblatný, Stredné, Cesta na pasienok, Pri kaštieli, Malotonské dlžiny, Za záhradami, Hájske prosovisko, Žriedlo, Baráni, Volské jazero, Trávnopoľné, Na kompe, Dolné lúky, Prvé siatiny, Prvý hon, Potočné, Lájoška, Baraní hon, Lesíky u Trstíc, Malý Kálló, Malé Búry, Lúky pri kanáli, Olčianska pusta pri kanáli, Horný Bodor, Hluché, Dolná lúka, Bohdan, Sihoťská lúka, Veľké lúky, Dolná čriedna stopa, Tretí hon, Panské pole, Dolný Bodor, Horné záhrady, Dlhá lúka, Obecné lúky, Konopné, Vnútorný Bodor, Za svoradskou cestou, Legorov hon, Svinská jama, Čomorská sihoť, Ostrov Šoriakoš, Kompa, Orechovské, Pri miloslavskej stanici, Malotonský les, Želiarske, Blatá

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Dolný hon, Veľký Kálló, Spoločný pasienok, Trstená, Dlhý hon, Kruhovište a lesné, Vládne, Za maštaľami, Na tonské, Dlhé zeme, Lúky, Sihoťské lúky, Hadí chrbát, Bližšie lúky, Marokházske žriedlo, Vonkajšie lúčne, Druhé siatiny, Na zákrute, Lesíky, Dobytčí pasienok, Za železnicou, Včelia lúka, Pri brehoch, Druhé náhradné siatie, Na hradskú, Spodný hon, Farská lúka, Sihoťské, Lúčne zeme, Štyrimeckové, Dolné pridunajské polia, Nad cestou, Farské lúky, Na pažiti, Na Malošúrskom, Na pieskovisku, Derék, Kapustové záhrady, Za Maholánkou, Stoličný majer, Šárd, Pred Veršendom, Kapustniská, Vincov les, Topole a vrbiny, Dunajské trstiny, Blatná, Veršend, Pahorok, Pavučí vrch, Topole a vrbiny, Ronka, Jozefov majer, Horná pastva, Žabí hrad, Maglov, Pri Čiernej vode, Panský jarok, Pod kanálom, Konopnice

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Keseg, Za bratislavskou cestou, Lúky pri kanáli, Dolné pasienky, Senná dolina, Nové zeme, Zadunajské lúky, Malodvornícke, Lúčné pole, Psia hlava, Pri Dunaji, Lókaj, Druhé siatiny, Pri jelčianskom, Nový hon, Pri ceste, Dolná sihoť, Vtáči, Dolný baromélés, Líščia diera, Borinka, Panská lúka, Stredný Bodor, Veľká lúka, Mostová, Kopáčske, Sihoťské a lúčne, Dunajské lúky, Vonkajšie lúky, Dolná, Veľký hon, Farské, Nemecký novodvorský hon, Ďatelinská, Medzi lesom, Baraní, Za dedinou, Senné, Dolné predlúčie, Dolná sihoť, Kakal, Studničný hon, Vonkajšie predlúčie, Sihoť, Nové Košariská, Koťor, Za hrádzou, Maglov, Za farmou, Čierna voda, Baraní, Széked, Veľký diel, Trstenisko, Slabá žila, Želiarske pozemky, Stoličné, Kráľovodský diel, Homohanské, Bučanka

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Pri chotianskom chotári II., Ádorské, Pri železnici, Reťazné, Hrušovský hon, Čadíky, Horné lúky, Malé diely, Lesík, Gontva, Želiarske, Pri šibeničke, Pri lese, Býčia lúka, Čalovský les, Búčúháza, Poroské, Rakotťáš, Šajházske, Páldanské, Úzke, Lúčne pole, Červený majer, Sihote, Horná sihoť, Čótfa, Šoók pustatina, Sihoť, Horné diely, Lúky, Maholanka, Rašelinisko, Nad kanálom, Mohylov, Konopnisko, Za vodou, Šarkan, Kyškyn, Štyridsiatka, Šarkan pusta, Pri železnici, Záhradky, Za Potúčkom, Ašváš, Dolné diely, Tabličky, Malá Moňota, U kaplnky, Dolnohanské, Lúčne zeme, Prostredné hony, Teplý vŕšok, Háčik, Tárnoky, Pri Jozefskom majeri, Panské, Za lesom, Tajlák, Berhač, Pri jelčianskej ceste

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Jurajov dvor, Spoločný pasienok, Višňový, Pri Jurajovom dvore, Pri Sládkovičove, Rákoš, Kút, Pantoš, Chotárny pozemok, Nový dvor, Lúčne, Pri cintoríne, Kakalská oráčina, Hájené, Santov, Palinový vrch, Dolný hon, Német, Pri chotianskom chotári III, Chotárny dlhý hon, Pri Sarvaši, Samota, Stoličné, Sihoťský pasienok, Baranie, Veľký kút, Lúčka, Zablatené, Bachor, Horný ostrov, Hanseg, Lúčny ostrov, Nerast, Koco, Lúčnu ostrov, Ižop, Prievoz, Gárdoňské, Korový ostrov, Pasienok, Za vodou, Pri Jurajovom majeri, Sihoť, Za železnicou, Zátoň, Plytčina, Petrovce, Podkové, Pri Vysáku, Záhradky, Čondor, Od Tvrdošoviec, Zadunajské pole, Horné pasienky, Belevárka, Hany, Kolláčske, Čeren, Šarkan, Vlčiaky

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Hajmášsky hon, Ostrovský hon, Stredný hon, Prvé diely niže výhona, Sisek, Malá Ragoňa, Druhý hon, Prvé diely od čatajského, Cvikle, U troch studní, Malá nížina, Sekaniny, Prešovňa, Nad šamorínskou cestou, Pri hradskej, Dolný hon, Sihoťské, Pred Nitrou, Meričné, Veľký diel, Na Válku, Kameniská, Hornokamenný hon, Dlhé, Ambrušov kopec, Pri abrahámskom, Veľké hruškové polia, Druhé diely niže výhona, Lúky pod hájom, Dolné pasienky, Pod hradskou, Stredné diely, Hornomajerské, Potočné, Padelky, Bujdoši, Mŕtvy Dunaj, Lúčny Dvor, Recké, Kŕče

Podobné, Podunajská rovina:

7234x turistika, 3246x miesto, 2282x strom, 496x poľovnícky posed, 280x orientačný bod, 217x turistické informácie, 166x chranený strom, 133x prístrešok, altánok, 78x miesto na piknik, 66x ohnisko, 59x vodárenská veža, 57x orientačná mapa, 56x komín, 50x atrakcia, 36x studňa, 6x ZOO, 4x štôlňa, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://podunajska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.