Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Bratislavské predmostie, Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Krásne údolie, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Modrá ryba, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Ižop, Draždiak, V záhradách, Jurigrad, Obora, Pasienok, XVI., XV., Tanieriky, Prostredné lúky, XIV., Veľké klčovisko, Kolísky, Krátke, Veľké Štepnice, Pažitný hon, Syráreň, Dolný majer, Cigánska dolina, Dolny Piritov, XXIII., Pri andódskej ceste, Čistinky, Veľký Varan, Dlhý hon, Domové role, Plantovisko - Langarice, Kapustnice, Veľká Lúč, Suché miesto, Sektor XV.

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Sektor XII., Želiarske, Pri struhe, Horáreň Pekná cesta, Pri komočskej ceste, Pri tehelni, Sektor III., Sektor IX., Sektor XIII., Sektor VI., Sektor V., Sektor X., Farná, Sektor I., Sektor IV., Sektor II., Elýzium, Žilíp, Malý Šúr, Pieskový hon, Piesky, Baňa, Pri studni, Veľký vrch, Za Váhom, Hon za Váhom, Horská, Sektor XIII., Ľanové polia, Sektor XIV., Sektor IV./U, Krátka hora, Sektor XIII., XXIX., XXX., Pivničná štvrť, Záhumné, Svätá chrasť, Doplnkový hon, Nová štvrť, XIII., XVII., XII., XVIII., Vinice, Ontopa, Záhumenice, Medzi cestami, Riegler, Pod záhradami, Malý Biel, Žofijská osada, Veľké záhrady, Millerové parcele, Vodný amfiteáter, Veľké trnie, Roličky, Pereš, Opátsky, Vŕšky

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Pasienok, Gánok, Riegler, Pánske pole, Sokolce-Turi, Malý Dunaj, Hôrka, Lúčné pole, Lak-Sokolce, U Krištofka, Dolina, Nový majer, Malé Kosihy, Malý Lég, Prédium, Horné pridunajské polia, Čenkesfa, Východný klin, Malá Kesa, Močolov les, Horná vrbina, Pri vinohradoch, Pri šarfickom moste, Pri majeri, Záhumenice, Parlag, Pastvinné, Klčovisko za jarkom, Šomloš, Hetmín, Pod anglickou záhradou, Dolná vrbina, Nová Lipnica, Záhrady, Peredzské, Pitvory, Polkoráby, Panciere, Balvany, Záhrady, Pri železnici, Kňazova lúka, Cirkevná zem, Čergov - Vinohrady, Palaj, Dolné záhrady, Zonc, Tvrdošovská cesta, Štrkovisko, Drieňová tabuľa, Vrbové diely, Doma, Cintorínske, Živaj, Horné záhumence, Somola, Nový majer, Ďatelinné, XXIV., Alba Régia

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

XIX., Šók, Majer Bifár, Pri račom potoku, Dolný diel, XXVI., XXXI., Klčovisko, XXVIII., Horný diel, Južné Mesto - Zóna "B", Adamov les, Majer Albert, U Včelára, Horné diely, Pri nitrianskej ceste, Tri studne, Pasienky, sídlisko J. Dalloša, Doln časť, Pustý rybník, Cintorínsky hon, Diviaky, Veľká Ragoňa, Trstina, Rybník, Koteľnica, Bartalské, Vinica, Pri somorovej ceste, Chatová osada, Za cestou, Pod hájom, Druhý diel, Šochorové, Prvý diel, Pri ústave, Pri tvrdošovskej ceste, Pri šókskej ceste, Vŕšky, Na žriedle, Pasienok, Volhovisko, Pánty, Pod ostrovom, Pánske table, Piesčiny, Kedvencek 05, Urnová stena, Micherov majer, Mokráň, Táborky, Za potokom, Kamenné tváre, Kramársky les, Zemný vrch, Doroslov, Sektor VII., Vinohrady, Nad Lichtkami

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Kopaničiarske, Dlhé oráčiny, Turie brehy, Rákosište, Horné diely, Veľký diel, Ohňavy, Sektor VIII., Sektor XI., Nad hradskou, Cintorínske, Nové zeme, Nové zeme, Malá Bukva, Venčeky, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Michalovo, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Pečňa, Staré podgerské, Háj, Pri barine, Zábarinské, Panské table, Tálinek, Pažiť, Zemianske, Panské, Panské pred železnicou, Panské za železnicou, Pri jarku, Beleháza, Pod z hradami, Kút, Etreové, Belov dom, Za humnami, Pri jazerách, Pri prameni, Želiarske, Veľkolúčne, Gérč, Lúčne, Pozemné, Nové podgerské, Dolný hon, Lesíky, Pri kanáli, Stará lúka, Vrbiny, Rocké, Pod hájom, Horný Slanec, Dolný Geč, Ďalap, Pri hradskej, Husište, Na úvale

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Stredné lúky, Hruškový rad, Úhory, Panské lúky, Želiarske pozemky, Pri hradskej, Vonkajší Geč, Vonkajší Geč, Pod záhradami, Doroštiansky hon, Dobytčie pasienky, Vŕsok, Oňský les, Chrobačia lúka, Dlhé lúky, Na lúkach, Vrbový rad, Horný Andrásov dom, Pri malom kanáli, Lodný pasienok, Pri železnici, Hon pri Váhu, Pri Dudváhu, Padelky, Záhrady a polia, Vodné dielo Kráľová, Piesky, Na úvale, Dolný Slanec, Vrbový rad, Pri Zemianskej Olči, Pádelky, Stará lúka, Úzky hon, Prostredné, Na vŕšku, Pivničné, Bodoházske, Lúky, Pri Jelskom, Poddomné, Pallócsky hon, Pri Váhu, Panské jazero, Gálov hon úzky les, Pod záhradami, Zavežové, Na pieskoch, Horná Bažantnica, Hoferské, Dolná Bažantnica, Kakalské, Za piri, Cintorínsky hon, Predná hora, Pri kostolnej, Kamenica, Široké doliny, Peciansky hon, Hofferské

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Kapustniská, Nové trávniky, Myšia hora, Hrboľatý hon, Krátke, Celé prdelky, Hlohovník, Jánošházske, Krmeš, Diakovský hon, Pašienky, Dolné, Gálov hon, Úzke pole, Langarice, Piesočné vinice, Maholánsky hon, Sedrešiovská tabuľa, Lesné, Stredný hon, Blatné jazero, Stará hora, Majrovičovské, Paradič, Staré trávniky, Pri Čobanczi, Stojutrové, Horný Geč, Pri Žitave, Hnevlivé, Kapustnice, Tanková lúka, Podhájne, Veľké jazero, Jahodník, U ramien, Červený piesok, Lúky, Zapajtové, Ružová hora, Hradské pole, Hoferské, Čiližská Radváň, Hložník, Nízka lúka, Nová pustatina, Jánošházske role, Močaristé lúky, Pri hradskej, Žombíky, Báčsky dom, Lúčne polia, Lélsky horný Buk, Malý Pereš, Veľký hon, Nad alejou, Seniská, Pri novozámockom chotári, Domáňovské, Tebehátsky pasienok

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Horné Balvany, Zvyšky, Horné kamenisté, Piesky, Pasienok, Pažitné, Strážske lúky, Guľa, Ostrý vrch, Veľký les, Pod záhradami, Domáňovský majer, Veľkolélsky ostrov, Čenkovské, Pri dvore, Vrbiny, Čierne jazero, Tebehát, Horný diel, Čalovec-Kameničná, Farské, Pri Dunaji, Pri Čiližské, Dolná vinica, Pasienok, Konský járok, Dolné kamenisté, Lúčne, Nový kraj, Dodatky, Akáloš, Stredný hon, Cigánske pole, Domkárske, Kút, Pri enčeri, Alžbetínske, Želiarske, Vínny kopček, Jarčeky, Buk, Stredné, Čomorské lúky, Malý Pereš, Dolná tabula, Panské pozemky, Pažiť, Pavlovské, Veľký diel, Nový dvor, Prucké, Pri Virte, Godorhát, Vidov dom, Pri mlynskej ceste, Ištenešova pustatina, Rohovské, Horná vinica, Dolná Tabula, Pri baloňskej ceste

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Horné, Kalvária, Pri zlatnianskej ceste, Nová pusta, Lélske, Vŕbie, Horné strážske pasienky, Čalovský Dudváh, Pod hradskou, Krátky hon, Kapustnice, Malý ostrov, Nová trieda, Áčovské lúky, Hliník, Druhé siatiny, Chrenová dunajská hrádza, Štvrtocký balvan, Rechtorské, Banský uhol, Dekanské, Višňová záhrada, Sihoťská, Čergov, Studená dolina, Veľký Pereš, Čierny chrbát, Hlboká žila, Stračí les, Veľkojazerné hony, Trnovecké, Druhé náhradné siatie, Nad hradskou, Šócke, Prvé siatiny, Dolné Čakonské, Dolné Čakonské, Bukovské, Šókovské, Pastierske, Dunajské, Pri kompe, Ovčí pasienok, Panský uhol, Dunajskostredské, Lúky, Ovocný kút, Podzáhrady, Mlynský klin, Stredné, Stredný hon, Horná lúka, Lúčne, Vrbina, Hájske prosovisko, Kopolnica, Vajda, Pri žitavskom kanáli, Akáloš, Pri mlyne

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Malé klčovisko, Barnak, Veľký chrbát, Sihoťská roľa, Cabajské, Dombále, Jankovičovské, Konský jarok, Druhá Ostrovná, Pod záhradami, Pri brehoch, Spoločný pasienok, Listové, Hornozlatnianska pustatina, Čakonské, Pod záhradami, Balvan, Pri komárňanskej ceste, Hajnické jazero, Pasienok, Močiare, U Rusa, Pri novozámockom chotári, Silašova tabla, Dolnobukovský pasienok, Trnavské, Zongorova tabla, Stredný hon, Pri žitavskom kanáli, Mŕtvy Dunaj, Veľká struha, Lúky na strednom vrchu, Šalgovské, Úzky hon, Ovčí pasienok, Za dolnou okoličianskou cestou, Ovčí pasienok, Vajdov hon, Malý dvor, Malé lúky, Prepoštský klin, Židovský cintorín, Semerské vyššie rameno, Za dedinou, Pod Dropím kanálom, Rybník, Pri Remízi, Na Barč, Prvá Ostrovná, Želiarske, Druhý hon, Stojaté, Pri Remízi, Za železnicou, Za záhradami, Hluché, Sihoťské lúky, Dolná čriedna stopa, Bohdan, Malý ostrov

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

Mrchovisko, Veľká lúka, Vonkajšie lúčne, Ragoňské lúky, Dolné záhrady, Dlhá lúka, Novina, Svinská jama, Dlhé zeme, Sihotské, Hájik, Panské pole, Stredné, Medzi kanálmi, Konopné, Želiarske pozemky, Rybník, Štvrtý hon, Pod lesom, Veľká lúka, Dunajské, Pri hradskej, Starý lapoš, Orechovské, Čomorská sihoť, Pri čerpacej stanici, Ostrov Šoriakoš, Veľkoblatný, Bližšie lúky, Malý les, Slaná lúka, Vlčie kúty, Semerovské hony, Veľké lúky, Horná Tekla, Vnútorné, Baráni, Dolná Tekla, Kapustnice, Čakanské, Baraní hon, Dolný Bodor, Blatné, Šajtoš, Lájoška, Stredný hon, Druhá Ostrovná, Za mrchoviskom, Dolina Mládeže, V studni, Malé Búry, Sihoťská lúka, Malá lúka, Andafa, Kompa, Panské, Trnovecké, Blatá, Na kompe, Topolište

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Potočné, Baromélés, Veľká lúka, Za svoradskou cestou, Za dedinou, Dolný hon, Vnútorný Bodor, Kapustniská, Trávnopoľné, Chrastie, Kolónia, Horný Bodor, Malý ostrov, Včelia lúka, Hadí chrbát, Částa, Sihoťské, Pasienky pri Hanoch, Malá Lúč, Makové, Nové pozemky, Skeletový hon, Vládne, Dropie chránené nálezisko, Horné, Kindeš, Kerei, Stoličný majer, Druhé siatiny, Malá sihoť, Malodunajské, Pri studni, Štyrimeckové, Pri miloslavskej stanici, Horné záhrady, Stopy, Zlatá záhrada, Stredná paša, Kapustnisk, Dobytčí pasienok, Lúčné pole, Hraničný hon, Cigléš, Pri kaštieli, Stredný Bodor, Koňská lúka, Močaristé lúky, Dolné pasienky, Malý Kálló, Lesíky u Trstíc, Pri Pire, Veľká lúka, Na Varči, Farská lúka, Farské lúky, Pod kanálom, Pri cestách, Štátne majetky, Nad cestou, Kruhovište a lesné

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Pri farme, Dvorské vinohrady, Dielčice, Veľká lúka, Malotonské lúky, Cintorínské, Malotônske lúky, Veľký Kálló, Malotonská oráčina, Čigleš, Vonkajšie predlúčie, Pri Dunaji, Pri kanáli, Spodný hon, Prvý hon, Nové Košariská, Dlhý hon, Na pasienkoch, Medzi lesom, Antonov ostrov, Vonkajšie lúky, Markov dom, Sihoťské a lúčne, Obecné lúky, Stredný pasienok II., Čierne lúky, Za maštaľami, Štátne majetky, Ostrov, Pri komárňanskej ceste, Volské jazero, Dolné predlúčie, Na okoličianske, Dolná lúka, Dolné pridunajské polia, Pri bodzianskej ceste, Povodské, Tretí hon, Ronka, Trstená, Lesíky, Stredný pasienok I., Cesta na pasienok, Stredná olčianska pusta, Kopáčske, Lúky pri kanáli, Konopnice, Za hrádzou, Za dedinou, Čierna voda, Maglov, Stoličné, Na zákrute, Legorov hon, Zadunajské lúky, Dolný baromélés, Bukor, Panská lúka, Trstenisko, Pantoš

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Senné, Marokházske žriedlo, Kút, Veľký hon, Pri Jurajovom dvore, Malotonské dlžiny, Veľká lúka, Tabličky, Jurajov dvor, Dunajské trstiny, Dolná, Baraní, Orechovský hon, Tárnoky, Poroské, Rašelinisko, Veľký diel, Na pažiti, Malé diely, Malodvornícke, Veľký les, Pri Čiernej vode, Lúčne zeme, Žriedlo, Malý diel, Veršend, Pri lese, Pri železnici, Vtáči, Líščia diera, Pri Jurajovom majeri, Széked, Horná pastva, Zadný diel, Dolná sihoť, Baraní, Pri Sarvaši, Dunajské lúky, Nemecký novodvorský hon, Kakal, Dolné lúky, Slabá žila, Na tonské, Panský jarok, Šárd, Sihoť, Pri železnici, Veľký Baronáš, Štyridsiatka, Pri ceste, Dolný hon, Vincov les, Dolná sihoť, Kapustniská, Spoločný pasienok, Senná dolina, Bučanka, Kyškyn, Topole a vrbiny, Pahorok

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Za Potúčkom, Sihoť, Pri Dunaji, Nové zeme, Topole a vrbiny, Mŕtvy Dunaj, Rákoš, Kapustové záhrady, Čadíky, Nad kanálom, Blatná, Lókaj, Keseg, Ďatelinská, Koťor, Mostová, Farské, Nový hon, Páldanské, Maglov, Pri Sládkovičove, Pavučí vrch, Derék, Žabí hrad, Malotonský les, Olčianska pusta pri kanáli, Studničný hon, Na hradskú, Pred Veršendom, Šajházske, Lúčne pole, Ižop, Malý pozemok, Zablatené, Sihoť, Lúčne polia, Panské, Pri cintoríne, Koco, Háčik, Podkové, Horná sihoť, Sihoťský pasienok, Hanské pasienky, Reťazné, Pri chotianskom chotári II., Benková Potôň, Trojrožka, Višňový, Sihoť za Dunajom, Lúčka, Lúky, Recké, Drobné Lúky, Kameniská, Utajené, Nad šamorínskou cestou, Horné diely, Psia hlava, Za vodou

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Lúčny Dvor, Veľký kút, Ondrejov ostrov, Búčúháza, Kakalská oráčina, Dlhé, Ambrušov kopec, Baranie, Pastvinné, Býčia lúka, Spoločný pasienok, Pri abrahámskom, Petrovce, Pri gróbskej hradskej, Dolnohanské, Vinice, Gárdoňské, Pri háji, Gontva, Záhumienky, Berhač, Zadunajské, Malá Moňota, Konopnisko, Stoličné, Lúčne zeme, Za vodou, Chotárny pozemok, Tône, Hany, Lúčny ostrov, Teplý vŕšok, Dolné pasienky, Bachor, Nerast, Čalovský les, Prikanálske lúky, Bujdoši, Santov, Čurgó, Hanseg, Mohylov, Za železnicou, Lúky pri kanáli, Šarkan pusta, Staré pole pri studenej studni, Rakotťáš, Starý ostrov, Samota, Korový ostrov, Horné lúky, U troch studní, Ádorské, Homohanské, Dolné diely, Úzke, Horné pasienky, Pri hradskej, Pri chotianskom chotári III, Pod cintorínom

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Tajlák, Kardinálka, Šarkan, Veľký diel, Široké, Lúčnu ostrov, Palinový vrch, Chotárny dlhý hon, Za bratislavskou cestou, Pri hradskej, Pasienok, Nový dvor, Čeren, Pod studienkou, Horný ostrov, Prievoz, Poľné, Horný hon, Šachory, Firemné, Pri nitrianskom kanáli, Ašváš, Lúčne, Dolnolesný hon, Horný pasienok, Dlhé, Lapátoš, Čierný chrbát, Urbársky pasienok, Háj, Na Malošúrskom, Druhé diely od domoviny, Sihoť, Pod višňovým, Sihote, Horné Greftenské, Vatale, Hornomajerské, Pri Dunaji, Stredné diely

Podobné, Podunajská rovina:

6777x turistika, 3263x miesto, 1891x strom, 444x poľovnícky posed, 267x orientačný bod, 214x turistické informácie, 167x chranený strom, 129x prístrešok, altánok, 76x miesto na piknik, 62x ohnisko, 56x komín, 54x orientačná mapa, 54x vodárenská veža, 49x studňa, 39x atrakcia, 6x ZOO, 4x štôlňa, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://podunajska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.