Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Krásne údolie, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Ižop, Draždiak, V záhradách, Jurigrad, Obora, Pasienok, Prostredné lúky, Tanieriky, Kolísky, Krátke, Veľké Štepnice, Veľké klčovisko, Pažitný hon, Malý Šúr, Syráreň, Cigánska dolina, Dolny Piritov, Pri andódskej ceste, Čistinky, Veľký Varan, Domové role, Dolný majer, Plantovisko - Langarice, Kapustnice, Suché miesto, Sektor XV., Veľká Lúč, Sektor XII., Želiarske, Pri struhe, Horáreň Pekná cesta, Pri tehelni

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Pri komočskej ceste, Dlhý hon, Sektor IV., Sektor X., Sektor I., Sektor III., Sektor V., Farná, Sektor XIII., Sektor II., Sektor IX., Sektor VI., Elýzium, Pieskový hon, Žilíp, Piesky, Baňa, Za Váhom, Veľký vrch, Pri studni, Hon za Váhom, Sektor XIV., Horská, Sektor IV./U, Krátka hora, Ľanové polia, Sektor XIII., Sektor XIII., Roličky, Záhumné, Svätá chrasť, Doplnkový hon, Pivničná štvrť, Nová štvrť, Vŕšky, Ontopa, Veľké trnie, Vinice, Záhumenice, Pod záhradami, Žofijská osada, Sokolce-Turi, Veľké záhrady, Vodný amfiteáter, Millerové parcele, Malý Biel, Pereš, Chatová osada, Opátsky, Pasienok, Tône, Gánok, Medzi cestami, Riegler, Riegler, Malý Dunaj, Pánske pole, Lúčné pole, Lak-Sokolce, Hôrka

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Malý Lég, Dolina, Nový majer, Malé Kosihy, U Krištofka, Prédium, Čenkesfa, Horné pridunajské polia, Horná vrbina, Malá Kesa, Močolov les, Východný klin, Pri majeri, Pri šarfickom moste, Záhumenice, Pri vinohradoch, Šomloš, Pastvinné, Hetmín, Pod anglickou záhradou, Parlag, Klčovisko za jarkom, Polkoráby, Nová Lipnica, Záhrady, Dolná vrbina, Pitvory, Peredzské, Záhrady, Panciere, Balvany, Čergov - Vinohrady, Pri železnici, Palaj, Kňazova lúka, Cirkevná zem, Dolné záhrady, Drieňová tabuľa, Zonc, Tvrdošovská cesta, Štrkovisko, Živaj, Cintorínske, Vrbové diely, Doma, Dolný diel, Pri račom potoku, Ďatelinné, Somola, Alba Régia, Majer Bifár, Horné záhumence, Klčovisko, Šók, Horný diel, Nový majer, Adamov les, Horné diely, Južné Mesto - Zóna "B", U Včelára

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

Majer Albert, Tri studne, sídlisko J. Dalloša, Pri nitrianskej ceste, Pasienky, Cintorínsky hon, Doln časť, Pustý rybník, Veľká Ragoňa, Diviaky, Rybník, Trstina, Vinica, Bartalské, Koteľnica, Pri somorovej ceste, Za cestou, Južné Mesto - Zóna "C", Šochorové, Druhý diel, Pod hájom, Pri ústave, Prvý diel, Pri šókskej ceste, Pri tvrdošovskej ceste, Vŕšky, Pasienok, Na žriedle, Volhovisko, Pod ostrovom, Pánske table, Pánty, Kedvencek 05, Piesčiny, Micherov majer, Mokráň, Táborky, Za potokom, Kamenné tváre, Doroslov, Kramársky les, Zemný vrch, Sektor VII., Vinohrady, Nad Lichtkami, Kopaničiarske, Dlhé oráčiny, Rákosište, Turie brehy, Horné diely, Veľký diel, Sektor VIII., Ohňavy, Sektor XI., Nad hradskou, Nové zeme, Nové zeme, Cintorínske, Malá Bukva, Venčeky

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Kramerov lom, Michalovo, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Pečňa, Zemianske, Zábarinské, Panské pred železnicou, Panské za železnicou, Háj, Staré podgerské, Tálinek, Panské, Panské table, Pri barine, Pažiť, Za humnami, Veľkolúčne, Pri prameni, Etreové, Želiarske, Beleháza, Kút, Pri jazerách, Pod z hradami, Pri jarku, Belov dom, Pozemné, Nové podgerské, Dolný hon, Gérč, Lesíky, Lúčne, Chrobačia lúka, Vonkajší Geč, Stredné lúky, Lodný pasienok, Stará lúka, Pri hradskej, Rocké, Na lúkach, Pri železnici, Oňský les, Na úvale, Vonkajší Geč, Panské lúky, Doroštiansky hon, Husište, Pri Dudváhu, Ďalap, Pri hradskej, Hon pri Váhu, Pri kanáli, Dolný Geč, Pod hájom, Dlhé lúky, Horný Andrásov dom, Pri malom kanáli

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Horný Slanec, Hruškový rad, Dobytčie pasienky, Vrbiny, Úhory, Vrbový rad, Želiarske pozemky, Pod záhradami, Vŕsok, Kapustniská, Pod záhradami, Padelky, Pri Váhu, Pri kostolnej, Stará lúka, Prostredné, Za piri, Na pieskoch, Dolná Bažantnica, Hrboľatý hon, Na úvale, Piesky, Poddomné, Dolné, Pádelky, Úzky hon, Pašienky, Myšia hora, Predná hora, Hofferské, Na vŕšku, Cintorínsky hon, Hoferské, Vodné dielo Kráľová, Diakovský hon, Hlohovník, Gálov hon, Široké doliny, Záhrady a polia, Horná Bažantnica, Pri Jelskom, Krátke, Krmeš, Vrbový rad, Dolný Slanec, Pri Zemianskej Olči, Bodoházske, Pallócsky hon, Lúky, Pivničné, Kamenica, Peciansky hon, Nové trávniky, Jánošházske, Celé prdelky, Kakalské, Zavežové, Gálov hon úzky les, Panské jazero, Podhájne

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Ružová hora, Sedrešiovská tabuľa, Stojutrové, Blatné jazero, Úzke pole, Piesočné vinice, Staré trávniky, Čiližská Radváň, Paradič, Zapajtové, Pri Čobanczi, Majrovičovské, Tanková lúka, Pri Žitave, U ramien, Lúky, Červený piesok, Maholánsky hon, Langarice, Lesné, Hnevlivé, Stará hora, Kapustnice, Nízka lúka, Horný Geč, Jahodník, Hoferské, Hložník, Hradské pole, Veľké jazero, Stredný hon, Pri Čiližské, Domáňovské, Dolná vinica, Tebehát, Báčsky dom, Lúčne, Čierne jazero, Horný diel, Konský járok, Horné, Pod záhradami, Godorhát, Vínny kopček, Akáloš, Vrbiny, Malý Pereš, Cigánske pole, Krátky hon, Buk, Dolné kamenisté, Nový dvor, Čenkovské, Horné strážske pasienky, Pavlovské, Pri Virte, Pasienok, Čalovský Dudváh, Domkárske, Pri baloňskej ceste

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Kapustnice, Nová pustatina, Pri zlatnianskej ceste, Pri dvore, Stredný hon, Pasienok, Lélske, Horné Balvany, Horné kamenisté, Jarčeky, Pri mlynskej ceste, Pažitné, Vŕbie, Alžbetínske, Veľkolélsky ostrov, Veľký diel, Kalvária, Pri Dunaji, Guľa, Zvyšky, Kút, Strážske lúky, Lúčne polia, Lélsky horný Buk, Pažiť, Farské, Ostrý vrch, Žombíky, Pri novozámockom chotári, Nový kraj, Domáňovský majer, Horná vinica, Dolná tabula, Pri hradskej, Pri enčeri, Čomorské lúky, Malý Pereš, Jánošházske role, Vidov dom, Dolná Tabula, Čalovec-Kameničná, Tebehátsky pasienok, Panské pozemky, Prucké, Piesky, Želiarske, Veľký les, Seniská, Stredné, Veľký hon, Dodatky, Močaristé lúky, Nová pusta, Ištenešova pustatina, Rohovské, Pod hradskou, Nad alejou, Za dedinou, Pasienok, Pri Remízi

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Vajdov hon, Vajda, Áčovské lúky, Studená dolina, Hlboká žila, Trnovecké, Dolné Čakonské, Úzky hon, Židovský cintorín, Druhé náhradné siatie, Za dolnou okoličianskou cestou, Dunajskostredské, Veľký Pereš, Druhá Ostrovná, Veľký chrbát, Šócke, Silašova tabla, Hájske prosovisko, Višňová záhrada, Sihoťská roľa, Stredné, U Rusa, Štvrtocký balvan, Hornozlatnianska pustatina, Jankovičovské, Nad hradskou, Malý dvor, Pod Dropím kanálom, Rechtorské, Horná lúka, Malý ostrov, Semerské vyššie rameno, Bukovské, Hliník, Lúky na strednom vrchu, Pri mlyne, Dekanské, Ovocný kút, Nová trieda, Malé lúky, Pod záhradami, Pri komárňanskej ceste, Prepoštský klin, Dombále, Stredný hon, Šókovské, Pastierske, Dolné Čakonské, Lúky, Čergov, Ovčí pasienok, Malé klčovisko, Pri žitavskom kanáli, Pri žitavskom kanáli, Listové, Banský uhol, Prvé siatiny, Pri brehoch, Pri kompe, Dunajské

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Stračí les, Konský jarok, Pod záhradami, Pri novozámockom chotári, Akáloš, Lúčne, Ovčí pasienok, Cabajské, Chrenová dunajská hrádza, Hajnické jazero, Rybník, Čierny chrbát, Vrbina, Trnavské, Stredný hon, Balvan, Ovčí pasienok, Druhé siatiny, Veľkojazerné hony, Dolnobukovský pasienok, Zongorova tabla, Na Barč, Močiare, Mlynský klin, Panský uhol, Mŕtvy Dunaj, Šalgovské, Čakonské, Podzáhrady, Kopolnica, Sihoťská, Barnak, Veľká struha, Spoločný pasienok, Dlhé zeme, Dolný hon, Štyrimeckové, Stredné, Makové, Želiarske pozemky, Baromélés, Veľká lúka, Panské pole, Dolné záhrady, Pri čerpacej stanici, Malý ostrov, Potočné, Částa, Dropie chránené nálezisko, Vlčie kúty, Malá Lúč, Prvá Ostrovná, Blatá, Štvrtý hon, Druhá Ostrovná, Novina, Malé Búry, Sihotské, Dolný Bodor, Dlhá lúka

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

Pod lesom, Za záhradami, Skeletový hon, Šajtoš, Mrchovisko, Starý lapoš, Včelia lúka, Pasienky pri Hanoch, Sihoťská lúka, Dunajské, Pri miloslavskej stanici, Veľká lúka, Ostrov Šoriakoš, Orechovské, Rybník, Baráni, Vládne, Vnútorný Bodor, Malý ostrov, Konopné, Kolónia, Za mrchoviskom, Bohdan, Za dedinou, Na kompe, Andafa, Panské, Horná Tekla, Kindeš, Horný Bodor, Kerei, Lájoška, Medzi kanálmi, Slaná lúka, Za svoradskou cestou, Ragoňské lúky, Stoličný majer, Dolná Tekla, Pri hradskej, Stojaté, Veľké lúky, Druhé siatiny, Svinská jama, Trávnopoľné, Čomorská sihoť, Baraní hon, Vonkajšie lúčne, Dolina Mládeže, Veľkoblatný, Sihoťské lúky, Kompa, Hadí chrbát, Za železnicou, Dolná čriedna stopa, Horné, Malodunajské, Chrastie, Pri studni, Trnovecké, Stredný hon

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Kapustnice, Topolište, Kapustniská, Malý les, Vnútorné, Hluché, Druhý hon, Želiarske, Hájik, Čakanské, Veľká lúka, Semerovské hony, Malá lúka, Blatné, Malá sihoť, V studni, Bližšie lúky, Pri Remízi, Nové pozemky, Sihoťské, Stopy, Farské lúky, Stredný Bodor, Horné záhrady, Pri Dunaji, Na pasienkoch, Malý Kálló, Spodný hon, Hraničný hon, Volské jazero, Farská lúka, Povodské, Na Varči, Medzi lesom, Lesíky u Trstíc, Malotonské lúky, Zlatá záhrada, Sihoťské a lúčne, Prvý hon, Štátne majetky, Ronka, Stredná olčianska pusta, Koňská lúka, Antonov ostrov, Za maštaľami, Pri komárňanskej ceste, Stredný pasienok II., Trstená, Stredný pasienok I., Štátne majetky, Dolné predlúčie, Močaristé lúky, Lesíky, Pri kaštieli, Pri bodzianskej ceste, Tretí hon, Malotonská oráčina, Kruhovište a lesné, Veľká lúka, Ostrov

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Cintorínské, Čierne lúky, Lúčné pole, Veľký Kálló, Kopáčske, Pri kanáli, Nové Košariská, Cesta na pasienok, Malotônske lúky, Dolné pridunajské polia, Dobytčí pasienok, Dolné pasienky, Čigleš, Vonkajšie lúky, Veľká lúka, Dolná lúka, Kapustnisk, Dielčice, Markov dom, Cigléš, Obecné lúky, Na okoličianske, Stredná paša, Pod kanálom, Pri cestách, Nad cestou, Dlhý hon, Vonkajšie predlúčie, Dvorské vinohrady, Pri Pire, Pri farme, Széked, Šárd, Mostová, Legorov hon, Maglov, Baraní, Nemecký novodvorský hon, Pri Dunaji, Na tonské, Maglov, Štyridsiatka, Za hrádzou, Baraní, Lúky pri kanáli, Konopnice, Dunajské trstiny, Marokházske žriedlo, Pahorok, Veľký hon, Spoločný pasienok, Lókaj, Veršend, Dolný baromélés, Malotonské dlžiny, Rašelinisko, Malé diely, Sihoť, Blatná, Pri Jurajovom majeri

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Malý diel, Veľký diel, Nové zeme, Kapustniská, Pri železnici, Pri lese, Dolná sihoť, Za Potúčkom, Horná pastva, Čadíky, Jurajov dvor, Vincov les, Kyškyn, Žabí hrad, Malotonský les, Koťor, Mŕtvy Dunaj, Kút, Keseg, Kakal, Pri železnici, Dunajské lúky, Trstenisko, Stoličné, Farské, Na hradskú, Vtáči, Kapustové záhrady, Tárnoky, Rákoš, Derék, Senné, Malodvornícke, Panská lúka, Zadunajské lúky, Líščia diera, Bukor, Pri Jurajovom dvore, Za dedinou, Pavučí vrch, Nový hon, Veľká lúka, Ďatelinská, Páldanské, Nad kanálom, Poroské, Na zákrute, Pri Sarvaši, Pri Sládkovičove, Pantoš, Dolný hon, Bučanka, Čierna voda, Panský jarok, Dolná sihoť, Žriedlo, Slabá žila, Senná dolina, Pri ceste, Dolná

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Veľký les, Topole a vrbiny, Pred Veršendom, Pri Čiernej vode, Zadný diel, Tabličky, Orechovský hon, Studničný hon, Veľký Baronáš, Dolné lúky, Na pažiti, Topole a vrbiny, Olčianska pusta pri kanáli, Lúčne zeme, Sihoť, Lúčny ostrov, Recké, Koco, Búčúháza, Tajlák, Malý pozemok, Konopnisko, Čurgó, Prikanálske lúky, Malá Moňota, Pri chotianskom chotári III, Pasienok, Za železnicou, Pri hradskej, Drobné Lúky, Rakotťáš, Veľký diel, Pri cintoríne, Čalovský les, Pri háji, Horná sihoť, Dolnohanské, Pri abrahámskom, Pastvinné, Stoličné, Hanské pasienky, Chotárny pozemok, Mohylov, Lúky, Ondrejov ostrov, Kardinálka, Nad šamorínskou cestou, Ambrušov kopec, Šarkan pusta, Zablatené, Nerast, Spoločný pasienok, Dolné pasienky, Horné lúky, Trojrožka, Palinový vrch, Lúčka, Sihoť za Dunajom, Nový dvor, Homohanské

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Ádorské, Dlhé, Lúčny Dvor, Utajené, Za bratislavskou cestou, Pod cintorínom, Široké, Sihoť, Horné diely, Veľký kút, Šajházske, Lúčne polia, U troch studní, Panské, Teplý vŕšok, Lúčne zeme, Chotárny dlhý hon, Háčik, Starý ostrov, Hany, Višňový, Kakalská oráčina, Ižop, Reťazné, Bujdoši, Pri gróbskej hradskej, Benková Potôň, Za vodou, Berhač, Pri hradskej, Bachor, Zadunajské, Lúčnu ostrov, Lúčne pole, Santov, Horné pasienky, Psia hlava, Sihoťský pasienok, Dolné diely, Korový ostrov, Záhumienky, Za vodou, Baranie, Lúky pri kanáli, Gontva, Úzke, Podkové, Hanseg, Kameniská, Petrovce, Gárdoňské, Býčia lúka, Samota, Staré pole pri studenej studni, Vinice, Šarkan, Pri chotianskom chotári II., Na pieskovisku, Druhé diely od čatajského, Pri drevenom kríži

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Diely pri kopci, Čanádsky močiar, Čeren, Dlhé, Na Malošúrskom, Borinka, U kaplnky, Dlhé, Komočín, Druhé diely, Lapátoš, Nemecký železničný hon, Horný komočín, Pri ostrihomskej ceste, Za farmou, Urbársky pasienok, Pri nitrianskom kanáli, Malá lúka, Lieskové, Miestne lúky, Dolnolesný hon, Sisek, Horný pasienok, Ivanová, Pri močiari, Šachory, Druhé diely od domoviny, Stredné diely, Medzi cesty, Pod hradskou, Tretie diely od domoviny, Kút, Drugovský majer, Ašváš, Horný hon, Záhradky, Vatale, Veľké hruškové polia, Meričné, Poľné

Podobné, Podunajská rovina:

6840x turistika, 3242x miesto, 1967x strom, 444x poľovnícky posed, 278x orientačný bod, 216x turistické informácie, 166x chranený strom, 130x prístrešok, altánok, 77x miesto na piknik, 63x ohnisko, 57x orientačná mapa, 57x vodárenská veža, 56x komín, 39x atrakcia, 36x studňa, 6x ZOO, 4x štôlňa, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://podunajska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.