Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 361 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 7

Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Rehabilitačné stredisko ROSA, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola technická, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, ZŠ Milana Hodžu, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola Medzilaborecká, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Pankúchova, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola Tupolevova 20, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola Rajčianska, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, ZŠ Mudroňova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 7

Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Jána Hollého, Súkromné gymnázium Kremnická, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Alberta Einsteina, Špeciálna základná škola s materskou školou, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Vrútocká 58, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Jazyková škola English4You, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, Cirkevná základná škola Narnia, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Špeciálna základná škola, Chefparade, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Sídlisko SNP, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola, Štefánikova, Základná škola s materskou školou, Spojená škola, Krátka 11, 1. súkromné gymnázium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Jazyková škola, Gymnázium Jura Hronca, Gymnazium, ZŠ Košická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia Dudova, Spojená škola, Nivy 2, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná umelecká škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠ Miloslavov, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola Veľký Meder, ZŠ Mostná, Blok H, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, OXICO,Jazyková škola Palisády, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 7

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, ZŠ Dubová, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, ZŠ Černyševského 8, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M. Korvína, základná škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná umelecká škola, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, SOŠ Zdravotná, základná škola, Stredná odborná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základná škola Ostredková 14, Základná škola Železničná, Základná škola Turnianska 10, Stredná priemyselná škola dopravná

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 7

základná škola, Spojená škola Tilgnerova, SZUŠ Art Pegas, základná škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola Borodáčova 2, Materská škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, Stredná priemyselná škola dopravná, ZŠ Nevädzová, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola Holíčska 50, Goethe Inštitút, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Spojená škola Tokajícka 24, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Autoškola 1, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Základná škola sv. Uršule, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola, Základná škola Žitavská, ZŠ Kulíškova, základná škola, základná škola, základná škola, British Council, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Tanečná škola Viva, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Základná škola Vazovova 4, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 7

základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Základná škola Devínska, základná škola, Jazyková škola Class, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Spojená škola, základná škola, základná škola, , Základná škola Devínska 2, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ekonomická Univerzita, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, pomocná škola+jedáleň, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Základná škola Jána Majku, základná škola, Základná škola, Stredná združená škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, Základná škola Juraja Fándlyho, základná škola, Základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 7

ZŠ Holubyho, Súkromné gymnázium, základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná škola, ZŠ Mlynská, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná Škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, Spojená škola a Materská škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., Stredné Priemyselná Škola Stavebná, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, Obchodná akadémia, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola M.Korvína, základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, Základná škola J.A.Komenského, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 7 z 7

základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

665x vzdelavanie, 361x základná škola, 213x skôlka, 43x univerzita, 25x stredná škola, 23x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.