Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 378 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 7

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, ZŠ Matky Alexie, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Általános iskola, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, ZŠ Mudroňova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Matky Alexie

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 7

Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Jelenia 16, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Jána Hollého, Chefparade, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 1. súkromné gymnázium, Jazyková škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Štefánikova, Gymnázium Jura Hronca, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Spojená škola, Krátka 11, Obchodná akadémia Dudova, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Sídlisko SNP, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná umelecká škola, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Janigu

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 7

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, ZŠ Dubová, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Základná škola Pohraničná, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Hansa Selyeho, základná škola, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, SZUŠ Art Pegas, Spojená škola Tilgnerova, Gymnázium sv. Uršule, Základná Škola, Základná škola M. Korvína

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 7

základná škola, Stredná odborná škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Športové gymnázium Ostredkova 10, Základná škola Ostredková 14, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Materská škola, SOŠ Zdravotná, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, English in the City - jazyková škola, Základná škola sv. Uršule, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Goethe Inštitút, základná škola, Základná škola Železničná, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Stredná Priemyselná Škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Nevädzová, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Autoškola 1, základná škola, Základná škola Holíčska 50, Stredná odborná škola polygrafická, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, základná škola, Základná škola Vazovova 4, British Council, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 7

Akadémia Policajného Zboru, Základná škola Žitavská, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, ZŠ Kulíškova, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Základná škola Devínska, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, , základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Základná škola Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, Základná škola Devínska 2, Ekonomická Univerzita, základná škola, Ekonomická Univerzita, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, Tanečná škola Viva, Általános iskola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 7

Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, pomocná škola+jedáleň, Základná škola, základná škola, Základná škola Jána Majku, Stredná združená škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, základná škola, Základná škola Juraja Fándlyho, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná Škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola a Materská škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., Základná škola v Hurbanove, základná škola, Obchodná akadémia, Súkromná SOŠ, Základná škola Rozmarínová, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Podunajská rovina:, 7 z 7

základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola M.Korvína, základná škola, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

691x vzdelavanie, 378x základná škola, 220x skôlka, 45x univerzita, 25x stredná škola, 23x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.