Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 359 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 6

Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Rehabilitačné stredisko ROSA, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola Kalinčiakova, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola technická, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, ZŠ Milana Hodžu, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola Medzilaborecká, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Pankúchova, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Základná škola Tbiliská, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola Rajčianska, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Jána Hollého

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 6

Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, Gymnázium Matky Alexie, Cirkevná základná škola Narnia, Špeciálna základná škola s materskou školou, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola s materskou školou Sibírska, Chefparade, Špeciálna základná škola, Základná škola Sídlisko SNP, Základná škola, Štefánikova, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 1. súkromné gymnázium, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Jura Hronca, ZŠ Košická, Jazyková škola, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Gymnazium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia Dudova, Spojená škola, Nivy 2, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná umelecká škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠ Miloslavov, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mostná, Blok H, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, OXICO,Jazyková škola Palisády, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 6

Špeciálna základná škola, Základná škola, ZŠ Dubová, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, SOŠ Jesenského, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná Škola, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, SOŠ Zdravotná, Stredná odborná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Základná škola Ostredková 14, Základná škola Železničná, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Gymnázium sv. Uršule, English in the City - jazyková škola, Spojená škola Tilgnerova, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Borodáčova 2, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 6

Materská škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná škola Holíčska 50, základná škola, Goethe Inštitút, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná umelecká škola, ZŠ Nevädzová, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Špeciálna základná škola, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Autoškola 1, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola sv. Uršule, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kulíškova, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, Základná škola Žitavská, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, Tanečná škola Viva, základná škola, Základná škola Vazovova 4, základná škola, základná škola, British Council, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, Základná škola Devínska, Jazyková škola Class

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 6

Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Devínska 2, Základná škola na Hradnej ulici, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola v Hurbanove, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná škola, Ekonomická Univerzita, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, pomocná škola+jedáleň, základná škola, základná škola, Základná škola M. Korvína, základná škola, Základná škola Jána Majku, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Stredná združená škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, Základná škola Juraja Fándlyho, Základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 6

Základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, ZŠ Mlynská, Materská škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola, Spojená škola a Materská škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., Základná škola v Hurbanove, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola M.Korvína, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

662x vzdelavanie, 359x základná škola, 212x skôlka, 43x univerzita, 25x stredná škola, 23x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.