Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská nížina » Podunajská rovina » duchovno » kostol

Kostol, Podunajská rovina

Kostol v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 419 kusov kostol.

Kostol, Podunajská rovina:, 1 z 7

Kostol svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, Kostol svätého Štefana, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, Kostol Kráľovnej rodiny, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Zvestovania Pána, Kalvínsky kostol, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Don Bosca, Nový evanjelický kostol, Veľký evanjelický kostol, Kostol svätého Jána z Mathy, Kostol sv. Ladislava, Kostol svätého Mikuláša, Kostol Loretánskej Panny Márie, Kostol sv. Alžbety, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Svätého Kríža, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka sv. Rozálie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Kostol sv. Márie Magdalény, Chrám svätého Rastislava, Kostol sv. Mikuláša, Kaplnka sv. Kataríny, Malý evanjelický kostol, Katedrála svätého Šebastiána, Kaplnka Kristovho tela, Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický a. v. kostol, Kostol svätej Trojice, Evanjelická cirkev metodistická - modlitebňa, Cirkev československá husitská - zborový dom, Kostol sv. Vincenta de Paul, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Cirkev bratská, Kostol Svätého kríža, Kostol Stigmatizácie sv. Františka Assiského, Evanjelický kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní, Reformovaný kostol, Kostol sv. Juraja, Kaplnka sv. Jozefa, Kostol Panny Márie Pomocnice, Kostol sv. Františka Serafínskeho, Bazilika svätého Ondreja, Kostol svätého Arnolda Janssena

Kostol, Podunajská rovina:, 2 z 7

Reformovaný kostol, Bratská jednota baptistov CZ Bernolákovo, Reformovaný kostol, Kaplnka sv. Martina, Kaplnka sv. Jána Pavla II., Chrám Obetovania Panny Márie, Kostol svätého Michala, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Rozálie, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Evanjelický a. v. kostol, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka sv. Dominika Sávia, Kostol sv. Bartolomeja, Kostol sv. Jakuba, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Kaplnka sv. Anny, Kapucínsky kostol Najsvätejšej Trojice, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka svätého Vavrinca, Kostol Premenenia Pána, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Armáda spásy, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Únik, Evanjelický kostol, Kresťanský zbor Bratislava, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Štefana Uhorského, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej, Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol Ružencovej Panny Márie, Neologická synagóga, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Božia muka, Reformovaný kostol, Kaplnka sv. Jozefa, Bratská jednota baptistov Cirkevný zbor Komárno, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jakuba staršieho

Kostol, Podunajská rovina:, 3 z 7

Kaplnka sv. Kozmu a Damiána, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol sv. Štefana kráľa, kostol, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka sv. Anny, Kostol Sv. Filipa a Jakuba, Kaplnka sv. Ladislava, Synagóga, Kaplnka sv. Vendelína, Kostol sv. Štefana kráľa, Reformovaný kostol, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol Svätej rodiny, Kaplnka svätého Jána Evanjelistu, Kaplnka svätej Rozálie, Kaplnka svätého Jána Almužníka, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Kalvínsky kostol, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol svätého Jozefa, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Kaplnka svätej Anny, svätého Štefana Kráľa, Kostol Povýšenia sv. Kríža, kostol, Bratská jednota baptistov, svätého Mikuláša, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, Kostol Povýšenia svätého Kríža, kostol, Loretánska kaplnka, Kostol sv. Michala archanjela, Reformovaný kostol, kostol, Modlitebňa baptistov, Kostol sv. Štefana mučeníka, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, kostol, Kaplnka Božieho hrobu, Lurdská jaskyňa, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kaplnka svätej Rozálie, Božského Srdca Ježišovho, Kaplnka Svätej Trojice, Reformovaný kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Jozefa

Kostol, Podunajská rovina:, 4 z 7

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Martina, Kostol Najsvätejšej Trojice, Lurdská jaskyňa, svätej Margity, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, kostol, Reformovaný kostol, Kaplnka Panny Márie Lurdskej, Kostol Premenenia Pána, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kostol sv. Juraja, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kalvária, Krista Kráľa, Kresťanský zbor, Misijný kríž, Reformovaný kostol, kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Sväté misie, Kríž Ukrižovania, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, Kaplnka svätého Kríža, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, Kostol narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Jakuba Staršieho, kostol, Reformovaný kostol, svätej Rozálie, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, Reformovaný kostol, Kaplnka svätého Petra a Pavla, kostol, Kostol sv. Žigmunda, Kostol Navštívenia Panny Márie, Lurdská jaskyňa, INRI, Kostol svätej Rozálie, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Evanjelický kostol

Kostol, Podunajská rovina:, 5 z 7

Kostol Mena Panny Márie, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, Reformovaný kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, Kostol svätého Mikuláša, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, kostol, kostol, Kaplnka Mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol a. v., kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, Micherova kaplnka, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Panny Márie, kostol, Kostol premenenia Pána, Kostol sv. Petra a Pavla, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Imricha, Sväté misie, Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Kostol svätej Trojice, Kostol sv. Teobalda, kostol, kostol, Kaplnka sv. Anny, Kostol reformovanej cirkvi, kostol, svätého Michala Archanjela, svätej Trojice, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, Kostol Apoštolskej cirkvi, kostol, kostol

Kostol, Podunajská rovina:, 6 z 7

Lurdská jaskyňa, svätého Antona Paduánskeho, Drahá Matka, kostol, Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Lurdská jaskyňa, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Anjelov strážcov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, Kostol sv. Imricha, Kostol sv. Anny, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, Kostol sv. Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Štefana Kráľa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Štefana Uhorského, kostol, Reformovaný kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, svätej Anny, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Rozálie Palermskej, kostol, Kostol sv. Anny, kostol, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, Kalvária

Kostol, Podunajská rovina:, 7 z 7

svätých Cyrila a Metoda, kostol, Rózsafüzér királynője kápolna, kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Jozefa, kostol, Kostol svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka svätého Vendelína, Kostol Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, Kostol sv. Benedikta, kostol, Kostol sv. Floriána, kostol, Kostol Všetkých svätých, Evanjelický kostol a. v., kostol, Kostol Návštevy Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Jána evanjelistu, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, Reformovaný kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Martina, kostol, Mentsd meg lelkedet, kostol, kostol, Kostol sv. Terézie z Avily, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Margity, Kaplnka Panny Márie, Szent Rozália, Kostol sv. Ondreja, kostol, Kaplnka sv. Martina

Podobné, Podunajská rovina:

419x kostol, 359x kríž, 336x cintorín, 310x kaplnka, 4x katolícka škola, 2x evanjelická škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Podunajská rovina

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku podunajska-rovina.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.