Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Pri nesvadskej ceste, Veľká rožná, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Modrá ryba, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Pustý kostolík, Draždiak, Ižop, Obora, Jurigrad, V záhradách, Tanieriky, Prostredné lúky, Pasienok, Veľké klčovisko, Krátke, Veľké Štepnice, Kolísky, Cigánska dolina, Čistinky, Dolny Piritov, Plantovisko - Langarice, Pri andódskej ceste, Suché miesto, Pánty, Kapustnice, Domové role, Veľký Varan, Dolný majer, Pri struhe, Sektor XV., Želiarske, Sektor XII., Pri tehelni, Horáreň Pekná cesta, Žilíp, Piesky

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Farná, Sektor VI., Pri komočskej ceste, Sektor III., Elýzium, Sektor I., Sektor IX., Sektor V., Sektor XIII., Sektor X., Sektor II., Sektor IV., Dlhý hon, Pieskový hon, Sektor IV./U, Krátka hora, Baňa, Sektor XIII., Mačacie nivy, Horská, Sektor XIV., Malý Šúr, Pažitný hon, Roličky, Ľanové polia, Pri studni, Svätá chrasť, Záhumné, Hon za Váhom, Za Váhom, Veľký vrch, Vinice, Pivničná štvrť, Medzi cestami, Ontopa, Veľká Lúč, Doplnkový hon, Vodný amfiteáter, Riegler, Riegler, Záhumenice, Nová štvrť, Pod záhradami, Veľké záhrady, Sektor XIII., Žofijská osada, Veľké Tŕnie, Pasienok, Vŕšky, Malý Biel, Sokolce-Turi, Millerové parcele, Gánok, Lak-Sokolce, Pánske pole, Malý Dunaj, Prédium, Lúčné pole, U Krištofka, Nový majer

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Hôrka, Čenkesfa, Pereš, Dolina, Malé Kosihy, Malý Lég, Horná vrbina, Východný klin, Horné pridunajské polia, Močolov les, Malá Kesa, Pod anglickou záhradou, Tône, Pri šarfickom moste, Tarnok, Pri majeri, Pri vinohradoch, Dolná vrbina, Klčovisko za jarkom, Záhumenice, Pastvinné, Hetmín, Parlag, Šomloš, Polkoráby, Záhrady, Pitvory, Peredzské, Záhrady, Palaj, Kňazova lúka, Panciere, Balvany, Nová Lipnica, Pri železnici, Cirkevná zem, Čergov - Vinohrady, Drieňová tabuľa, Dolné záhrady, Štrkovisko, Cintorínske, Južné Mesto - Zóna "B", Klčovisko, Horné záhumence, Dolný diel, Zonc, Živaj, Horný diel, Vrbové diely, Pri račom potoku, Nový majer, Tvrdošovská cesta, Majer Bifár, Alba Régia, Doma, Ďatelinné, Somola, U Včelára, Pasienky, Adamov les

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

Šók, Majer Albert, Horné diely, Pri nitrianskej ceste, Tri studne, Doln časť, Cintorínsky hon, Pustý rybník, Bartalské, Rybník, Trstina, Chatová osada, sídlisko J. Dalloša, Vinica, Koteľnica, Za cestou, Pod hájom, Diviaky, Južné Mesto - Zóna "C", Pri somorovej ceste, Druhý diel, Šochorové, Prvý diel, Veľká Ragoňa, Pri šókskej ceste, Pri tvrdošovskej ceste, Volhovisko, Pri ústave, Pasienok, Na žriedle, Vŕšky, Pánske table, Piesčiny, Micherov majer, Pod ostrovom, Kedvencek 05, Mokráň, Kamenné tváre, Zemný vrch, Za potokom, Doroslov, Vinohrady, Táborky, Nad Lichtkami, Kramársky les, Sektor VII., Kopaničiarske, Dlhé oráčiny, Turie brehy, Horné diely, Veľký diel, Číčov, Sektor VIII., Sektor XI., Rákosište, Pasienky pri dedine, Cintorínske, Nad hradskou, AD STATUAS castrum, Nové zeme

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Nové zeme, Malá Bukva, Venčeky, Stredné Ohňavy, Kramerov lom, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Michalovo, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Pečňa, Zábarinské, Panské za železnicou, Zemianske, Háj, Panské, Staré podgerské, Pri barine, Panské pred železnicou, Tálinek, Pažiť, Panské table, Kút, Želiarske, Nové podgerské, Piesky, Pod záhradami, Horný Slanec, Kapustniská, Doroštiansky hon, Peciansky hon, Veľkolúčne, Záhrady a polia, Pri malom kanáli, Gálov hon, Pri železnici, Etreové, Predná hora, Na lúkach, Lodný pasienok, Rocké, Beleháza, Ďalap, Na vŕšku, Pri hradskej, Vonkajší Geč, Myšia hora, Pri prameni, Vrbový rad, Kamenica, Hruškový rad, Pri Dudváhu, Pri jazerách, Stará lúka, Dolný Geč, Vŕsok, Pod z hradami, Pri kanáli, Pašienky, Dobytčie pasienky

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Chrobačia lúka, Na úvale, Hlohovník, Pri hradskej, Za humnami, Pri jarku, Vonkajší Geč, Belov dom, Úzky hon, Pod záhradami, Langarice, Horný Andrásov dom, Gálov hon úzky les, Stará lúka, Hrboľatý hon, Maholánsky hon, Kakalské, Na úvale, Paradič, Stará hora, Pozemné, Lúčne, Červený piesok, Hložník, Stojutrové, Hradské pole, Pod hradskou, Panské jazero, Na pieskoch, Dolný Slanec, Pri Zemianskej Olči, Lesíky, Ružová hora, Veľké jazero, Hoferské, Majrovičovské, Gérč, Blatné jazero, Jahodník, Stredný hon, Prucké, Pivničné, Dolný hon, Sedrešiovská tabuľa, Pri Žitave, Hnevlivé, Za piri, Piesočné vinice, Vrbový rad, Nízka lúka, Úzke pole, Nad hradskou, Pri zlatnianskej ceste, Veľký diel, Pod hájom, Čalovec-Kameničná, Vidov dom, Pri mlynskej ceste, Kapustnice, Dekanské

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Zvyšky, Vrbiny, Nový dvor, Želiarske pozemky, Pri Dunaji, Dolná tabula, Malý Pereš, Pri Jelskom, Vínny kopček, Veľkolélsky ostrov, Dolné Čakonské, Dolné, Kút, Pastierske, Krmeš, Pavlovské, Želiarske, Hofferské, Nová pustatina, Jánošházske role, Domáňovské, Piesky, Stredné lúky, Panské pozemky, Padelky, Dlhé lúky, Čalovský Dudváh, Sihoťská, Tebehát, Celé prdelky, Ostrý vrch, Prepoštský klin, Nový kraj, Malé klčovisko, Dombále, Barnak, Hoferské, Pažitné, Oňský les, Dolné Čakonské, Čierne jazero, Horný Geč, Dolné kamenisté, Pádelky, Panské lúky, Domáňovský majer, Úhory, Nová pusta, Pasienok, Farské, Žombíky, Zavežové, Domkárske, Sihoťská roľa, Dodatky, Rechtorské, Kalvária, Horná vinica, Široké doliny, Hon pri Váhu

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Strážske lúky, Lúky, Tanková lúka, Močaristé lúky, Jarčeky, Pri kostolnej, Mlynský klin, Čomorské lúky, Dolná Bažantnica, Veľký hon, Akáloš, Horný diel, Pasienok, Rohovské, Vŕbie, Čakonské, Nové trávniky, Veľký les, Tebehátsky pasienok, Godorhát, Vrbina, Čenkovské, Bodoházske, Pasienok, Krátky hon, Pri enčeri, Guľa, Cigánske pole, Alžbetínske, Nad alejou, Stredný hon, Lélsky horný Buk, Prostredné, Pažiť, Jánošházske, Ištenešova pustatina, Pri Virte, Druhá Ostrovná, Krátke, Horné Balvany, Pri hradskej, Malý Pereš, Poddomné, Horná Bažantnica, Horné strážske pasienky, Lúčne, Buk, Husište, Lélske, Pri kompe, Pri novozámockom chotári, Horné kamenisté, Konský járok, U Rusa, Dolná Tabula, Dolná vinica, Dunajské, Štvrtocký balvan, Prvá Ostrovná, Šócke

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Za dedinou, Veľkojazerné hony, Diakovský hon, Stredné, Pri žitavskom kanáli, Pod záhradami, Topolište, Ovčí pasienok, Horná lúka, Jankovičovské, Šókovské, Močiare, Trnovecké, Ovčí pasienok, Višňová záhrada, Staré trávniky, Pri komárňanskej ceste, Cintorínsky hon, Stračí les, Vrbiny, Starý lapoš, Stredný hon, Malé lúky, Silašova tabla, Pri Remízi, Kapustnice, Pri žitavskom kanáli, Nová trieda, Pri novozámockom chotári, Stredné, Kapustnice, Pallócsky hon, Lúky, Ovčí pasienok, Ovocný kút, Šalgovské, Za dedinou, Konský jarok, Lúčne polia, Bukovské, Zongorova tabla, Pri Váhu, Kapustniská, Áčovské lúky, Židovský cintorín, Dolnobukovský pasienok, Druhá Ostrovná, Hlboká žila, Stredný hon, Seniská, Spoločný pasienok, Zapajtové, Pasienky pri Hanoch, Horné, Balvan, Za dolnou okoličianskou cestou, Na Barč, Veľký Pereš, Podhájne, Cabajské

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Akáloš, Úzky hon, Kolónia, Vodné dielo Kráľová, Trnavské, Pri mlyne, Rybník, Pod Dropím kanálom, Hornozlatnianska pustatina, Čakanské, Sihotské, Lúky na strednom vrchu, Čigleš, Listové, Lesné, Studená dolina, U ramien, Dropie chránené nálezisko, Čiližská Radváň, Cigléš, Horná Tekla, Ragoňské lúky, Makové, Semerské vyššie rameno, Lúčne, Veľký chrbát, Hliník, Částa, Malý ostrov, Pri Dunaji, Chrastie, Močaristé lúky, Banský uhol, Kapustnisk, Šajtoš, Stredný hon, Kopolnica, Trnovecké, Koňská lúka, Vlčie kúty, Nové pozemky, Dunajskostredské, Čergov, Mŕtvy Dunaj, Novina, Ostrov, Dunajské, Semerovské hony, Pri Remízi, Hajnické jazero, Andafa, Veľká lúka, Vajda, Dolná Tekla, Pod záhradami, Veľká struha, Pri Čobanczi, Čierny chrbát, Panský uhol, Skeletový hon

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

Malý dvor, Pri hradskej, Dolný hon, Chrenová dunajská hrádza, Vajdov hon, Báčsky dom, Čierne lúky, Hájik, Markov dom, Pri farme, Slaná lúka, Malá lúka, Malý les, Stredné, Pri kanáli, Pod záhradami, Štátne majetky, Kerei, Pri cestách, Stredná olčianska pusta, Stredný pasienok I., Malotonské lúky, Malá sihoť, Zlatá záhrada, Za mrchoviskom, Dolina Mládeže, Dvorské vinohrady, Pri dvore, Veľkoblatný, Antonov ostrov, Vnútorné, V studni, Stojaté, Stredný pasienok II., Dielčice, Podzáhrady, Dolné záhrady, Veľká lúka, Pri čerpacej stanici, Povodské, Malá Lúč, Malý ostrov, Pri studni, Mrchovisko, Kindeš, Veľká lúka, Veľká lúka, Stredná paša, Pri komárňanskej ceste, Medzi kanálmi, Pod lesom, Rybník, Pri bodzianskej ceste, Orechovský hon, Na Varči, Veľká lúka, Panské, Pri Pire, Druhý hon, Štátne majetky

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Štvrtý hon, Malodunajské, Malotonská oráčina, Horné, Stopy, Pri Čiližské, Malotônske lúky, Na okoličianske, Hraničný hon, Malý ostrov, Na pasienkoch, Baromélés, Blatné, Cintorínské, Pri baloňskej ceste, Na kompe, Volské jazero, Na hradskú, Panské pole, Vládne, Baráni, Na zákrute, Olčianska pusta pri kanáli, Trstená, Kompa, Na tonské, Žriedlo, Lesíky u Trstíc, Horný Bodor, Potočné, Malotonský les, Lúky pri kanáli, Hadí chrbát, Dlhá lúka, Druhé náhradné siatie, Marokházske žriedlo, Prvý hon, Za záhradami, Bohdan, Druhé siatiny, Malotonské dlžiny, Malý Kálló, Sihoťská lúka, Trávnopoľné, Malé Búry, Vonkajšie lúčne, Bližšie lúky, Prvé siatiny, Dolná lúka, Dlhý hon, Cesta na pasienok, Sihoťské lúky, Dobytčí pasienok, Dolný hon, Farská lúka, Lúky, Baraní hon, Obecné lúky, Veľké lúky, Spodný hon

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Veľký Kálló, Za maštaľami, Za svoradskou cestou, Vnútorný Bodor, Legorov hon, Konopné, Orechovské, Tretí hon, Dolný Bodor, Včelia lúka, Hluché, Hájske prosovisko, Blatá, Dlhé zeme, Spoločný pasienok, Pri brehoch, Dolné lúky, Kruhovište a lesné, Pri kaštieli, Za železnicou, Dolná čriedna stopa, Ostrov Šoriakoš, Pri miloslavskej stanici, Čomorská sihoť, Želiarske, Lájoška, Horné záhrady, Sihoťské, Lesíky, Svinská jama, Veľká lúka, Kapustniská, Vtáči, Panský jarok, Pri Dunaji, Vincov les, Lúčné pole, Kakal, Dunajské lúky, Dolné pridunajské polia, Líščia diera, Za bratislavskou cestou, Nemecký novodvorský hon, Pred Veršendom, Stoličný majer, Horná pastva, Pri Čiernej vode, Na Malošúrskom, Šárd, Nad cestou, Nový hon, Slabá žila, Senné, Zadunajské lúky, Vonkajšie lúky, Blatná, Pavučí vrch, Za dedinou, Dolná, Kopáčske

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Ronka, Pahorok, Derék, Pod kanálom, Maglov, Nové Košariská, Topole a vrbiny, Baraní, Koťor, Dolná sihoť, Na pieskovisku, Veľký diel, Dolné predlúčie, Druhé siatiny, Topole a vrbiny, Stoličné, Studničný hon, Konopnice, Veršend, Farské, Lókaj, Veľký hon, Nové zeme, Farské lúky, Baraní, Panská lúka, Za farmou, Čierna voda, Štyrimeckové, Senná dolina, Trstenisko, Pri jelčianskom, Sihoťské a lúčne, Dunajské trstiny, Psia hlava, Széked, Kapustové záhrady, Dolný baromélés, Vonkajšie predlúčie, Na pažiti, Lúky pri kanáli, Keseg, Za hrádzou, Maglov, Pri ceste, Mostová, Lúčne zeme, Medzi lesom, Dolné pasienky, Sihoť, Ďatelinská, Želiarske pozemky, Malodvornícke, Borinka, Jozefov majer, Dolná sihoť, Stredný Bodor, Za Maholánkou, Žabí hrad, Búčúháza

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Berhač, Rákoš, Hájené, U kaplnky, Pri železnici, Kyškyn, Palinový vrch, Lúčne pole, Sihote, Pri chotianskom chotári III, Horné lúky, Jurajov dvor, Pantoš, Gárdoňské, Samota, Záhradky, Mohylov, Malá Borša, Pri chotianskom chotári II., Za železnicou, Lesík, Rašelinisko, Lúčny ostrov, Šajházske, Chotárny pozemok, Kakalská oráčina, Tajlák, Nový dvor, Štyridsiatka, Nad kanálom, Tabličky, Kút, Ižop, Pri Sarvaši, Poroské, Homohanské, Čótfa, Lúčka, Lúčnu ostrov, Páldanské, Šoók pustatina, Stoličné, Panské, Horná sihoť, Santov, Tárnoky, Za vodou, Sihoť, Hrušovský hon, Červený majer, Veľký kút, Konopnisko, Bučanka, Hanseg, Sihoť, Horné diely, Pri cintoríne, Német, Za vodou, Baranie

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Pri železnici, Koco, Prievoz, Lúčne zeme, Lúčne, Nerast, Dolnohanské, Teplý vŕšok, Sihoťský pasienok, Ádorské, Pri Jozefskom majeri, Zablatené, Rakotťáš, Korový ostrov, Za lesom, Malá Moňota, Horný ostrov, Maholanka, Ašváš, Pri Jurajovom dvore, Dolné diely, Pri šibeničke, Dolný hon, Za Potúčkom, Višňový, Býčia lúka, Úzke, Čadíky, Lúky, Spoločný pasienok, Háčik, Reťazné, Želiarske, Prostredné hony, Pri lese, Chotárny dlhý hon, Malé diely, Pri jelčianskej ceste, Čalovský les, Šarkan, Gontva, Bachor, Pri Jurajovom majeri, Šarkan pusta, Kráľovodský diel, Pri Sládkovičove, Pasienok, Prikanálske lúky, Nový Kalník, Šarkan, Záhumienky, Malá lúka, U troch studní, Deväť pokosov, Hanské pasienky, Pri drevenom kríži, U Hodára, Šestnásťhonové, Sihoťské, Lúky pod hájom

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Pri nitrianskom kanáli, Ondrejov ostrov, Ivanová, Druhý hon, Stará Švajčiareň, Starý ostrov, Pod cintorínom, Kameniská, Potočné, Prostredné, Nad šamorínskou cestou, Hajmášsky hon, Kút, Briežky, Kŕče, Pod hradskou, Za silnicou, Šprinclov majer, Fialkový hon, Hornomajerské, Pastvinné, Perešské, Zmenené pole, Vŕšky, Tretie diely od domoviny, Mŕtvy Dunaj, Malá Ragoňa, Veľký les, Lapátoš, Horný pasienok, Kolláčske, Za Kalvínskym mostom, Horné Greftenské, Horný komočín, Telací pasienok, Zadný diel, Dlhé, Prvé diely od čatajského, Gonvalovské, Záhrady

Podobné, Podunajská rovina:

7465x turistika, 3247x miesto, 2410x strom, 553x poľovnícky posed, 285x orientačný bod, 220x turistické informácie, 166x chranený strom, 156x prístrešok, altánok, 84x miesto na piknik, 71x ohnisko, 59x vodárenská veža, 58x orientačná mapa, 56x komín, 51x atrakcia, 37x studňa, 6x ZOO, 4x štôlňa, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.