Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Veľká rožná, Záhradkárska osada Krásne údolie, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Prútovisko, Bukrok, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Pustý kostolík, Draždiak, Ižop, Obora, Jurigrad, V záhradách, Tanieriky, Pasienok, Prostredné lúky, Veľké klčovisko, Krátke, Veľké Štepnice, Kolísky, Cigánska dolina, Dolny Piritov, Dolný majer, Čistinky, Pri andódskej ceste, Plantovisko - Langarice, Pažitný hon, Pri studni, Kapustnice, Pánty, Domové role, Veľký Varan, Pri struhe, Želiarske, Sektor XII., Sektor XV., Suché miesto, Pri tehelni, Horáreň Pekná cesta

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Farná, Sektor VI., Žilíp, Pri komočskej ceste, Sektor IV., Sektor X., Elýzium, Sektor V., Sektor I., Sektor XIII., Sektor III., Sektor II., Sektor IX., Dlhý hon, Pieskový hon, Sektor XIII., Mačacie nivy, Sektor XIV., Horská, Sektor IV./U, Sektor XIII., Baňa, Krátka hora, Roličky, Malý Šúr, Ľanové polia, Záhumné, Svätá chrasť, Za Váhom, Hon za Váhom, Pasienok, Veľká Lúč, Ontopa, Pivničná štvrť, Vinice, Doplnkový hon, Vodný amfiteáter, Sokolce-Turi, Nová štvrť, Pod záhradami, Záhumenice, Veľké záhrady, Žofijská osada, Pereš, Vŕšky, Veľký vrch, Malý Biel, Veľké Tŕnie, Medzi cestami, Gánok, Millerové parcele, Riegler, Pánske pole, Lak-Sokolce, Malý Dunaj, Prédium, Nový majer, U Krištofka, Lúčné pole, Malý Lég

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Hôrka, Malé Kosihy, Dolina, Horná vrbina, Čenkesfa, Pod anglickou záhradou, Močolov les, Horné pridunajské polia, Malá Kesa, Východný klin, Pri šarfickom moste, Tarnok, Dolná vrbina, Pri majeri, Pri vinohradoch, Klčovisko za jarkom, Tône, Záhumenice, Na žriedle, Pastvinné, Šomloš, Parlag, Polkoráby, Záhrady, Pitvory, Kňazova lúka, Záhrady, Peredzské, Palaj, Panciere, Hetmín, Nová Lipnica, Pri železnici, Balvany, Dolné záhrady, Drieňová tabuľa, Čergov - Vinohrady, Cirkevná zem, Zonc, Cintorínske, Šók, Štrkovisko, Dolný diel, Klčovisko, Južné Mesto - Zóna "B", Pri račom potoku, Horné záhumence, Živaj, Horný diel, Vrbové diely, Majer Bifár, Nový majer, Somola, Alba Régia, Tvrdošovská cesta, Doma, Ďatelinné, Majer Albert, U Včelára, Adamov les

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

Horné diely, Pasienky, Dedinský Ostrov, Doln časť, Cintorínsky hon, Tri studne, Pri nitrianskej ceste, Pustý rybník, Trstina, Bartalské, Rybník, sídlisko J. Dalloša, Chatová osada, Koteľnica, Pod hájom, Južné Mesto - Zóna "C", Vinica, Diviaky, Pri somorovej ceste, Prvý diel, Šochorové, Veľká Ragoňa, Pri tvrdošovskej ceste, Pri šókskej ceste, Pri ústave, Pasienok, Vŕšky, Pánske table, Micherov majer, Piesčiny, Kedvencek 05, Mokráň, Pod ostrovom, Za potokom, Doroslov, Zemný vrch, Kamenné tváre, Nad Lichtkami, Táborky, Kramársky les, Vinohrady, Sektor VII., Dlhé oráčiny, Kopaničiarske, Horné diely, Turie brehy, Sektor XI., Číčov, Sektor VIII., Veľký diel, Rákosište, Pasienky pri dedine, Lazarňa, Nad hradskou, Cintorínske, Nové zeme, AD STATUAS castrum, Malá Bukva, Venčeky, Kramerov lom

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Stredné Ohňavy, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Michalovo, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Pečňa, Panské table, Pažiť, Zemianske, Staré podgerské, Panské, Pri barine, Panské za železnicou, Tálinek, Háj, Zábarinské, Panské pred železnicou, Kút, Želiarske, Nové podgerské, Pod z hradami, Gálov hon úzky les, Horný Andrásov dom, Na vŕšku, Stará lúka, Kamenica, Gálov hon, Hruškový rad, Za humnami, Veľkolúčne, Peciansky hon, Pri jazerách, Pri hradskej, Ďalap, Myšia hora, Pri železnici, Etreové, Piesky, Pri Dudváhu, Úzky hon, Pašienky, Horný Slanec, Dobytčie pasienky, Pri kanáli, Vŕsok, Dolný Geč, Kapustniská, Langarice, Predná hora, Na úvale, Belov dom, Na lúkach, Doroštiansky hon, Pri jarku, Záhrady a polia, Vonkajší Geč, Chrobačia lúka, Pod záhradami, Hlohovník

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Beleháza, Pri prameni, Lodný pasienok, Rocké, Pri malom kanáli, Vonkajší Geč, Pri hradskej, Vrbový rad, Pod záhradami, Ružová hora, Panské jazero, Hnevlivé, Hložník, Jahodník, Nízka lúka, Gérč, Piesočné vinice, Pozemné, Na pieskoch, Stará hora, Stará lúka, Prucké, Na úvale, Blatné jazero, Pri Žitave, Sedrešiovská tabuľa, Stredný hon, Lesíky, Vrbový rad, Stojutrové, Dolný hon, Pri Zemianskej Olči, Úzke pole, Paradič, Hrboľatý hon, Veľké jazero, Za piri, Červený piesok, Lúčne, Kakalské, Dolný Slanec, Hoferské, Hradské pole, Maholánsky hon, Pivničné, Pod hradskou, Majrovičovské, Dolné, Guľa, Čakonské, Pavlovské, Buk, Pasienok, Veľký diel, Pri enčeri, Nový dvor, Horná vinica, Dlhé lúky, Vidov dom, U Rusa

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Sihoťská, Horné strážske pasienky, Domáňovský majer, Bodoházske, Panské pozemky, Padelky, Lúky, Ostrý vrch, Akáloš, Pri mlynskej ceste, Horné kamenisté, Celé prdelky, Nový kraj, Čalovský Dudváh, Zavežové, Pod hájom, Čierne jazero, Vŕbie, Kút, Malé klčovisko, Pri Jelskom, Dolné Čakonské, Pri zlatnianskej ceste, Čalovec-Kameničná, Horný diel, Pri Virte, Strážske lúky, Malý Pereš, Nad alejou, Dolná vinica, Panské lúky, Dolná tabula, Široké doliny, Dombále, Hofferské, Čenkovské, Dolné Čakonské, Hoferské, Želiarske, Dolné kamenisté, Močaristé lúky, Pastierske, Jánošházske, Barnak, Horná Bažantnica, Pri hradskej, Nová pustatina, Horné Balvany, Nové trávniky, Jarčeky, Pasienok, Domkárske, Hon pri Váhu, Nad hradskou, Stredný hon, Čomorské lúky, Godorhát, Veľký hon, Veľký les, Tebehátsky pasienok

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Rechtorské, Domáňovské, Pažitné, Cigánske pole, Vrbina, Lúčne, Krátke, Pri kostolnej, Horný Geč, Konský járok, Oňský les, Jánošházske role, Dodatky, Vrbiny, Kalvária, Ištenešova pustatina, Tanková lúka, Husište, Dekanské, Želiarske pozemky, Stredné lúky, Krmeš, Lélske, Rohovské, Pádelky, Vínny kopček, Pri novozámockom chotári, Veľkolélsky ostrov, Pažiť, Farské, Kapustnice, Žombíky, Zvyšky, Alžbetínske, Malý Pereš, Pri kompe, Pasienok, Krátky hon, Nová pusta, Úhory, Dolná Bažantnica, Prepoštský klin, Pri Dunaji, Lélsky horný Buk, Tebehát, Piesky, Sihoťská roľa, Dolná Tabula, Poddomné, Prostredné, Mlynský klin, Pri žitavskom kanáli, Stredný hon, Čakanské, Starý lapoš, Šalgovské, Pri žitavskom kanáli, Prvá Ostrovná, Močiare, Hlboká žila

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Malé lúky, Ovocný kút, Veľký Pereš, Vodné dielo Kráľová, Cintorínsky hon, Jankovičovské, Sihotské, Pri Váhu, Bukovské, Zapajtové, Horná lúka, Trnovecké, Višňová záhrada, Pallócsky hon, Lúčne polia, Nová trieda, Balvan, Akáloš, Kapustniská, Za dedinou, Lúky, Pri novozámockom chotári, Kapustnice, Spoločný pasienok, Pri mlyne, Podhájne, Staré trávniky, Za dolnou okoličianskou cestou, Dunajské, Diakovský hon, Pri Remízi, Silašova tabla, Pri komárňanskej ceste, Šócke, Konský jarok, Stredné, Stredný hon, Cabajské, Seniská, Horné, Ovčí pasienok, Štvrtocký balvan, Hornozlatnianska pustatina, Zongorova tabla, Židovský cintorín, Šókovské, Rybník, Za dedinou, Stredné, Veľkojazerné hony, Pasienky pri Hanoch, Vrbiny, Stračí les, Kapustnice, Kolónia, Lúky na strednom vrchu, Áčovské lúky, Trnavské, Úzky hon, Na Barč

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Pod záhradami, Dolnobukovský pasienok, Topolište, Pod Dropím kanálom, Veľký chrbát, Skeletový hon, Pri Čobanczi, Dolný hon, Dunajské, Nové pozemky, Malý dvor, Dunajskostredské, Čigleš, Malý ostrov, Chrenová dunajská hrádza, U ramien, Částa, Vlčie kúty, Panský uhol, Andafa, Dolná Tekla, Ostrov, Ragoňské lúky, Močaristé lúky, Semerské vyššie rameno, Pri hradskej, Šajtoš, Hliník, Kapustnisk, Kopolnica, Veľká struha, Novina, Lesné, Čiližská Radváň, Banský uhol, Cigléš, Koňská lúka, Chrastie, Pod záhradami, Mŕtvy Dunaj, Semerovské hony, Dropie chránené nálezisko, Vajdov hon, Studená dolina, Listové, Pri Dunaji, Stredný hon, Lúčne, Makové, Čergov, Veľká lúka, Čierny chrbát, Hajnické jazero, Horná Tekla, Vajda, Pri kanáli, Stopy, Blatné, Pri čerpacej stanici, Dvorské vinohrady

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

Rybník, Veľká lúka, Dielčice, Pri bodzianskej ceste, Pri Čiližské, Báčsky dom, Pri dvore, Medzi kanálmi, Malý les, Malotônske lúky, Dolina Mládeže, Štvrtý hon, Pri farme, Podzáhrady, Hraničný hon, Malotonská oráčina, Čierne lúky, Pri komárňanskej ceste, Horné, Dolné záhrady, Hájik, Veľká lúka, Malotonské lúky, Pri cestách, Stojaté, Malý ostrov, Veľká lúka, Markov dom, Pri baloňskej ceste, Malý ostrov, Pri studni, Kindeš, Veľkoblatný, Antonov ostrov, Pod záhradami, Štátne majetky, Malá sihoť, Stredné, Štátne majetky, Povodské, Druhý hon, Panské, Slaná lúka, Mrchovisko, V studni, Kerei, Za mrchoviskom, Baromélés, Stredná olčianska pusta, Stredná paša, Orechovský hon, Na Varči, Malá lúka, Na pasienkoch, Vnútorné, Zlatá záhrada, Pod lesom, Stredný pasienok II., Malá Lúč, Malodunajské

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Cintorínské, Veľká lúka, Pri Pire, Na okoličianske, Stredný pasienok I., Panské pole, Marokházske žriedlo, Trstená, Dolný hon, Lúky, Žriedlo, Na kompe, Na tonské, Lesíky, Dolná lúka, Konopné, Včelia lúka, Lesíky u Trstíc, Pri brehoch, Spodný hon, Lúky pri kanáli, Legorov hon, Vládne, Dolný Bodor, Hadí chrbát, Dobytčí pasienok, Ostrov Šoriakoš, Sihoťské lúky, Na zákrute, Za záhradami, Malý Kálló, Čomorská sihoť, Sihoťská lúka, Spoločný pasienok, Druhé náhradné siatie, Blatá, Bližšie lúky, Hluché, Pri kaštieli, Baráni, Vonkajšie lúčne, Malotonské dlžiny, Druhé siatiny, Prvý hon, Vnútorný Bodor, Baraní hon, Kruhovište a lesné, Sihoťské, Bohdan, Dlhé zeme, Dlhá lúka, Trávnopoľné, Svinská jama, Prvé siatiny, Veľký Kálló, Hájske prosovisko, Za maštaľami, Horné záhrady, Potočné, Dlhý hon

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Olčianska pusta pri kanáli, Obecné lúky, Malé Búry, Za železnicou, Kompa, Dolné lúky, Tretí hon, Želiarske, Veľké lúky, Malotonský les, Cesta na pasienok, Na hradskú, Dolná čriedna stopa, Horný Bodor, Za svoradskou cestou, Farská lúka, Lájoška, Orechovské, Volské jazero, Pri miloslavskej stanici, Pri ceste, Panská lúka, Dolná sihoť, Za dedinou, Veľký diel, Čierna voda, Stredný Bodor, Trstenisko, Lúky pri kanáli, Koťor, Stoličné, Topole a vrbiny, Nové Košariská, Dunajské lúky, Senná dolina, Nad cestou, Sihoť, Vtáči, Nový hon, Ronka, Pred Veršendom, Dolné pasienky, Horná pastva, Za Maholánkou, Štyrimeckové, Kapustniská, Na Malošúrskom, Zadunajské lúky, Psia hlava, Ďatelinská, Dolná sihoť, Kopáčske, Baraní, Keseg, Baraní, Veršend, Dolné pridunajské polia, Széked, Farské lúky, Maglov

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Studničný hon, Pahorok, Borinka, Líščia diera, Lúčne zeme, Malodvornícke, Blatná, Stoličný majer, Pod kanálom, Za bratislavskou cestou, Vincov les, Kakal, Lúčné pole, Šárd, Topole a vrbiny, Pavučí vrch, Farské, Za farmou, Vonkajšie predlúčie, Žabí hrad, Veľký hon, Druhé siatiny, Želiarske pozemky, Medzi lesom, Vonkajšie lúky, Na pieskovisku, Dolná, Konopnice, Pri jelčianskom, Nemecký novodvorský hon, Nové zeme, Dunajské trstiny, Derék, Pri Čiernej vode, Dolné predlúčie, Veľká lúka, Mostová, Slabá žila, Jozefov majer, Pri Dunaji, Lókaj, Za hrádzou, Kapustové záhrady, Senné, Maglov, Dolný baromélés, Na pažiti, Sihoťské a lúčne, Panský jarok, Nový dvor, Za vodou, Lúčny ostrov, Pri železnici, Teplý vŕšok, Maholanka, Poroské, Hrušovský hon, Nad kanálom, Pri jelčianskej ceste, Pri lese

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Búčúháza, Štyridsiatka, Čalovský les, Rakotťáš, Sihoť, Za vodou, Malá Moňota, Zablatené, Šajházske, Lúčnu ostrov, Želiarske, Pri Jurajovom majeri, Malá Borša, Hanseg, Pri Sládkovičove, Bachor, Ašváš, Úzke, Santov, Pri Jurajovom dvore, Pantoš, Ižop, Mohylov, Stoličné, Nerast, Dolnohanské, Homohanské, Chotárny dlhý hon, Za železnicou, Baranie, Korový ostrov, Horné diely, Horný ostrov, Lúčne zeme, Lúčne, Tárnoky, Kráľovodský diel, Pri šibeničke, Bučanka, Pri Jozefskom majeri, Gárdoňské, Háčik, Šoók pustatina, Lesík, Kakalská oráčina, Lúčka, Spoločný pasienok, Prostredné hony, Koco, Tajlák, Gontva, Jurajov dvor, Býčia lúka, Sihote, Chotárny pozemok, Veľký kút, Panské, Berhač, Malé diely, Za Potúčkom

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Záhradky, Kút, Ádorské, Páldanské, Pri chotianskom chotári III, Reťazné, Konopnisko, Pri cintoríne, Tabličky, Lúky, U kaplnky, Čadíky, Čótfa, Rašelinisko, Palinový vrch, Červený majer, Druhá Ostrovná, Lúčne pole, Samota, Pasienok, Német, Hájené, Šarkan, Za lesom, Kyškyn, Dolné diely, Dolný hon, Horná sihoť, Pri železnici, Horné lúky, Pri Sarvaši, Sihoť, Sihoťský pasienok, Rákoš, Pri chotianskom chotári II., Višňový, Prievoz, Šarkan pusta, Pri Dunaji, Zadunajské, Pod višňovým, Žilový kopec, Prostredné, Bellovský hon, Benková Potôň, Záhumnie, Štvrté diely od domoviny, Perešské, Horné pasienky, Spodné Šajby, Paure, Húščavina, Druhé diely od domoviny, Pastvinné, Recké, Nové vinohrady, Záhumienky, Pri abrahámskom, Sisek, Čondor

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Čeren, Komočín, Mŕtvy Dunaj, Sihoť, Háj, Horné Greftenské, Starý ostrov, Gárdoňský, Dolné pasienky, Druhé diely od čatajského, Zmenené pole, Ivanová, Drugovský majer, Od Tvrdošoviec, Ostrovský hon, Lieskové, Vinice, Záhradky, Padelky, Dlhé lúky, Kút, Ambrušov kopec, Pri drevenom kríži, Veľké lúky, Prvé diely od čatajského, Egreš, Pri hradskej, Malá Ragoňa, Konopniská, Od Jatova, Deväť pokosov, Hany, Veľká tabuľa, Sihoť, Fakov, Veľký hon, Malý pozemok, Dolný hon, Lúčne polia, Horný hon

Podobné, Podunajská rovina:

7488x turistika, 3219x miesto, 2412x strom, 558x poľovnícky posed, 316x orientačný bod, 221x turistické informácie, 166x chranený strom, 158x prístrešok, altánok, 84x miesto na piknik, 76x ohnisko, 59x vodárenská veža, 58x orientačná mapa, 58x komín, 54x atrakcia, 37x studňa, 6x ZOO, 4x štôlňa, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.