Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Veľká rožná, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Letomostie, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada SVIT, Záhradkárska osada AGRO, Pustý kostolík, Draždiak, Ižop, Obora, V záhradách, Jurigrad, Tanieriky, Veľké klčovisko, Prostredné lúky, Pasienok, Krátke, Cigánska dolina, Kolísky, Veľké Štepnice, Čistinky, Dolny Piritov, Dolný majer, Malý Šúr, Plantovisko - Langarice, Pri andódskej ceste, Kapustnice, Pánty, Domové role, Pri struhe, Veľký Varan, Sektor XV., Sektor XII., Želiarske, Suché miesto, Pri tehelni, Horáreň Pekná cesta, Žilíp

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Sektor VI., Farná, Šprinclov majer, Pri komočskej ceste, Sektor IV., Sektor IX., Sektor II., Sektor I., Millerové parcele, Sektor V., Sektor III., Elýzium, Sektor X., Sektor XIII., Veľká Lúč, Pieskový hon, Horská, Sektor XIV., Mačacie nivy, Sektor IV./U, Sektor XIII., Baňa, Krátka hora, Sektor XIII., Roličky, Pažitný hon, Za Váhom, Dlhý hon, Hon za Váhom, Svätá chrasť, Ľanové polia, Pri studni, Záhumné, Vŕšky, Vinice, Pivničná štvrť, Ontopa, Vodný amfiteáter, Doplnkový hon, Sokolce-Turi, Riegler, Veľké Tŕnie, Nová štvrť, Pod záhradami, Veľké záhrady, Pereš, Žofijská osada, Malý Biel, Záhumenice, Pasienok, Veľký vrch, Medzi cestami, Gánok, Lak-Sokolce, Malý Dunaj, Pánske pole, Kopec, Prédium, Lúčné pole, U Krištofka

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Hnevlivé, Nový majer, Malé Kosihy, Hôrka, Dolina, Horná vrbina, Malý Lég, Čenkesfa, Močolov les, Malá Kesa, Východný klin, Horné pridunajské polia, Pod anglickou záhradou, Klčovisko za jarkom, Tône, Záhumenice, Pri vinohradoch, Tarnok, Pri majeri, Pri šarfickom moste, Dolná vrbina, Pastvinné, Hetmín, Parlag, Šomloš, Záhrady, Pitvory, Palaj, Polkoráby, Kňazova lúka, Záhrady, Peredzské, Pri železnici, Nová Lipnica, Panciere, Balvany, Cirkevná zem, Drieňová tabuľa, Čergov - Vinohrady, Dolné záhrady, Šók, Cintorínske, Štrkovisko, Južné Mesto - Zóna "B", Klčovisko, Horný diel, Pri račom potoku, Zonc, Živaj, Dolný diel, Horné záhumence, Vrbové diely, Alba Régia, Somola, Majer Bifár, Tvrdošovská cesta, Madarász, Ďatelinné, Doma, Nový majer

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

Majer Albert, Pasienky, U Včelára, Dedinský Ostrov, Adamov les, Horné diely, Cintorínsky hon, Pustý rybník, Pri nitrianskej ceste, Doln časť, Trstina, Bartalské, Rybník, sídlisko J. Dalloša, Chatová osada, Vinica, Pod hájom, Koteľnica, Diviaky, Južné Mesto - Zóna "C", Šochorové, Prvý diel, Pri somorovej ceste, Veľká Ragoňa, Pri tvrdošovskej ceste, Pri šókskej ceste, Pri ústave, Pasienok, Na žriedle, Vŕšky, Pánske table, Piesčiny, Micherov majer, Kedvencek 05, Pod ostrovom, Mokráň, Za potokom, Zemný vrch, Kamenné tváre, Doroslov, Kramársky les, Táborky, Vinohrady, Nad Lichtkami, Sektor VII., Trávniky, Kopaničiarske, Dlhé oráčiny, Turie brehy, Horné diely, Veľký diel, Číčov, Sektor VIII., Sektor XI., Rákosište, Tri studne, Pasienky pri dedine, Lipy, Lazarňa, Nad hradskou

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Cintorínske, AD STATUAS castrum, Nové zeme, Malá Bukva, Venčeky, Kramerov lom, Stredné Ohňavy, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Michalovo, Malé Blahovo, Pri sihotiach, Pečňa, Panské za železnicou, Panské, Tálinek, Panské table, Pri barine, Zemianske, Panské pred železnicou, Pažiť, Zábarinské, Háj, Staré podgerské, Kút, Želiarske, Nové podgerské, Piesky, Peciansky hon, Myšia hora, Vŕsok, Predná hora, Veľkolúčne, Za humnami, Belov dom, Na vŕšku, Úzky hon, Etreové, Pri železnici, Kapustniská, Vonkajší Geč, Pod z hradami, Pri hradskej, Pri jarku, Gálov hon, Pri hradskej, Na úvale, Horný Slanec, Hlohovník, Hruškový rad, Dobytčie pasienky, Pašienky, Langarice, Beleháza, Gálov hon úzky les, Kamenica, Na lúkach, Pri jazerách, Dolný Geč, Pod záhradami

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Pri prameni, Rocké, Vonkajší Geč, Ďalap, Pri kanáli, Lodný pasienok, Doroštiansky hon, Chrobačia lúka, Vrbový rad, Pri malom kanáli, Stará lúka, Pod záhradami, Záhrady a polia, Horný Andrásov dom, Pri Dudváhu, Pod hradskou, Panské jazero, Dolný hon, Úzke pole, Piesočné vinice, Stará hora, Lúčne, Stará lúka, Lesíky, Majrovičovské, Za piri, Gérč, Jahodník, Hložník, Hradské pole, Sedrešiovská tabuľa, Na úvale, Vrbový rad, Hoferské, Pivničné, Veľké jazero, Prucké, Stojutrové, Pri Žitave, Nízka lúka, Kakalské, Paradič, Ružová hora, Na pieskoch, Blatné jazero, Červený piesok, Dolný Slanec, Stredný hon, Hrboľatý hon, Maholánsky hon, Pri Zemianskej Olči, Pozemné, Pri Jelskom, Stredný hon, Úhory, Veľký diel, Rechtorské, Stredné lúky, Horné Balvany, Pri kompe

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Horný diel, Hofferské, Nový kraj, Pri kostolnej, Husište, Pri Virte, Domkárske, Veľký hon, Čalovec-Kameničná, Dolná tabula, Dekanské, Čomorské lúky, Jarčeky, Dolná vinica, Dolné Čakonské, Hoferské, Vŕbie, Guľa, Vrbina, Barnak, Pri novozámockom chotári, Dolné, Poddomné, Krátke, Pažiť, Alžbetínske, Sihoťská, Pastierske, Horná Bažantnica, Bodoházske, Želiarske, Godorhát, Cigánske pole, Prepoštský klin, Ostrý vrch, Lélske, Dolná Tabula, Nad hradskou, Malé klčovisko, Domáňovský majer, Kút, Nad alejou, Nová pusta, Pasienok, Čalovský Dudváh, Veľkolélsky ostrov, Buk, Ištenešova pustatina, Malý Pereš, Dombále, Krátky hon, Panské pozemky, Pádelky, Domáňovské, Lúčne, Kapustnice, Jánošházske role, Pasienok, Pri enčeri, Sihoťská roľa

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Konský járok, Mlynský klin, Lélsky horný Buk, U Rusa, Tebehátsky pasienok, Zavežové, Pasienok, Padelky, Hon pri Váhu, Vínny kopček, Želiarske pozemky, Kalvária, Čakonské, Nové trávniky, Dodatky, Dolné Čakonské, Čenkovské, Farské, Žombíky, Horná vinica, Pažitné, Zvyšky, Pod hájom, Strážske lúky, Oňský les, Krmeš, Horné kamenisté, Panské lúky, Čierne jazero, Piesky, Pri zlatnianskej ceste, Pri mlynskej ceste, Tebehát, Celé prdelky, Vidov dom, Nová pustatina, Dolná Bažantnica, Nový dvor, Prostredné, Široké doliny, Jánošházske, Tanková lúka, Pavlovské, Malý Pereš, Dlhé lúky, Vrbiny, Dolné kamenisté, Akáloš, Veľký les, Lúky, Horný Geč, Rohovské, Pri hradskej, Pri Dunaji, Močaristé lúky, Horné strážske pasienky, Podhájne, Stračí les, Pri žitavskom kanáli, Pri novozámockom chotári

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Ovocný kút, Židovský cintorín, Kolónia, Vodné dielo Kráľová, Trnavské, Pri komárňanskej ceste, Višňová záhrada, Topolište, Za dedinou, Stredné, Šókovské, Pallócsky hon, Sihotské, Malé lúky, Konský jarok, Za dedinou, Vrbiny, Lúky, Balvan, Silašova tabla, Bukovské, Veľkojazerné hony, Jankovičovské, Pri žitavskom kanáli, Cintorínsky hon, Pri mlyne, Pod záhradami, Áčovské lúky, Lúky na strednom vrchu, Zongorova tabla, Úzky hon, Čakanské, Pasienky pri Hanoch, Spoločný pasienok, Stredný hon, Rybník, Akáloš, Na Barč, Kapustniská, Stredné, Staré trávniky, Za dolnou okoličianskou cestou, Starý lapoš, Trnovecké, Prvá Ostrovná, Dunajské, Kapustnice, Pri Váhu, Štvrtocký balvan, Diakovský hon, Cabajské, Zapajtové, Hornozlatnianska pustatina, Hlboká žila, Dolnobukovský pasienok, Stredný hon, Šócke, Šalgovské, Veľký Pereš, Kapustnice

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Seniská, Močiare, Horné, Pod Dropím kanálom, Lúčne polia, Ovčí pasienok, Horná lúka, Pri Remízi, Nová trieda, Šajtoš, Horná Tekla, Ragoňské lúky, Vajdov hon, Pri hradskej, Pod záhradami, Semerské vyššie rameno, Chrastie, Dropie chránené nálezisko, Dunajskostredské, Ostrov, Močaristé lúky, Malý ostrov, Pri Čobanczi, U ramien, Lúčne, Cigléš, Banský uhol, Semerovské hony, Skeletový hon, Čergov, Koňská lúka, Mŕtvy Dunaj, Pri Dunaji, Veľká struha, Malý dvor, Vlčie kúty, Lesné, Andafa, Kapustnisk, Makové, Stredný hon, Čiližská Radváň, Částa, Listové, Novina, Nové pozemky, Čigleš, Kopolnica, Studená dolina, Chrenová dunajská hrádza, Čierny chrbát, Hliník, Dolný hon, Dunajské, Dolná Tekla, Hajnické jazero, Vajda, Veľký chrbát, Veľká lúka, Panský uhol

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

Podzáhrady, Dolné záhrady, Pri Čiližské, Čierne lúky, Pri kanáli, Pri farme, Malotonské lúky, Na Varči, Veľká lúka, Stredná paša, Malý les, Baromélés, Malá Lúč, Medzi kanálmi, Hájik, Pri bodzianskej ceste, Malá sihoť, Pri studni, Mrchovisko, V studni, Malý ostrov, Štvrtý hon, Povodské, Stojaté, Pri dvore, Pri cestách, Malodunajské, Pri komárňanskej ceste, Stredná olčianska pusta, Dvorské vinohrady, Slaná lúka, Cintorínské, Rybník, Malá lúka, Kindeš, Pod lesom, Kerei, Malotônske lúky, Blatné, Štátne majetky, Dolina Mládeže, Markov dom, Panské, Veľká lúka, Vnútorné, Báčsky dom, Pri baloňskej ceste, Pod záhradami, Na pasienkoch, Veľká lúka, Pri Pire, Stredný pasienok II., Stredné, Dielčice, Na okoličianske, Stopy, Orechovský hon, Pri čerpacej stanici, Stredný pasienok I., Zlatá záhrada

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Veľká lúka, Druhý hon, Hraničný hon, Malotonská oráčina, Malý ostrov, Horné, Antonov ostrov, Veľkoblatný, Za mrchoviskom, Štátne majetky, Volské jazero, Kompa, Dlhé zeme, Konopné, Farská lúka, Za záhradami, Lesíky u Trstíc, Sihoťské lúky, Trstená, Orechovské, Dlhá lúka, Veľké lúky, Vonkajšie lúčne, Na zákrute, Cesta na pasienok, Potočné, Blatá, Na hradskú, Prvý hon, Dlhý hon, Malé Búry, Kruhovište a lesné, Hluché, Spodný hon, Prvé siatiny, Dolný Bodor, Panské pole, Tretí hon, Veľký Kálló, Sihoťská lúka, Horný Bodor, Malotonský les, Svinská jama, Bližšie lúky, Druhé náhradné siatie, Spoločný pasienok, Druhé siatiny, Včelia lúka, Želiarske, Pri miloslavskej stanici, Horné záhrady, Trávnopoľné, Obecné lúky, Za železnicou, Dolný hon, Dolná čriedna stopa, Lesíky, Dolné lúky, Za svoradskou cestou, Baraní hon

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Dobytčí pasienok, Za maštaľami, Dolná lúka, Pri brehoch, Na kompe, Lájoška, Hadí chrbát, Pri kaštieli, Malý Kálló, Hájske prosovisko, Baráni, Vládne, Bohdan, Na tonské, Žriedlo, Marokházske žriedlo, Malotonské dlžiny, Lúky pri kanáli, Sihoťské, Legorov hon, Lúky, Vnútorný Bodor, Olčianska pusta pri kanáli, Čomorská sihoť, Ostrov Šoriakoš, Derék, Farské lúky, Ďatelinská, Pred Veršendom, Pavučí vrch, Lókaj, Dolná sihoť, Lúčne zeme, Dolné predlúčie, Topole a vrbiny, Keseg, Jozefov majer, Maglov, Pri jelčianskom, Pri Dunaji, Lúčné pole, Stoličné, Széked, Šárd, Konopnice, Na pieskovisku, Vtáči, Nad cestou, Senná dolina, Horná pastva, Na Malošúrskom, Veľká lúka, Za bratislavskou cestou, Štyrimeckové, Dolná sihoť, Ronka, Za Maholánkou, Mostová, Senné, Čierna voda

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Žabí hrad, Pri ceste, Sihoťské a lúčne, Malodvornícke, Vonkajšie predlúčie, Za dedinou, Topole a vrbiny, Pod kanálom, Sihoť, Nové Košariská, Vincov les, Stoličný majer, Borinka, Kapustniská, Stredný Bodor, Veľký diel, Studničný hon, Za farmou, Blatná, Vonkajšie lúky, Kapustové záhrady, Na pažiti, Dolné pasienky, Kakal, Želiarske pozemky, Farské, Dunajské trstiny, Líščia diera, Nemecký novodvorský hon, Slabá žila, Veršend, Panská lúka, Maglov, Zadunajské lúky, Koťor, Za hrádzou, Kopáčske, Nový hon, Nové zeme, Medzi lesom, Pahorok, Baraní, Dolné pridunajské polia, Panský jarok, Lúky pri kanáli, Pri Čiernej vode, Baraní, Veľký hon, Psia hlava, Druhé siatiny, Dolný baromélés, Dunajské lúky, Trstenisko, Dolná, Hrušovský hon, Horná sihoť, Német, Úzke, Palinový vrch, Sihoť

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Stoličné, Rašelinisko, Bachor, Berhač, Za lesom, Horný ostrov, Prostredné hony, Mohylov, Pri chotianskom chotári III, Pri Sládkovičove, Nový dvor, Prievoz, Chotárny dlhý hon, Lúčka, Santov, Ašváš, Šajházske, Rákoš, Štyridsiatka, Dolné diely, Záhradky, Lúčne, Nerast, Homohanské, Gárdoňské, Pasienok, Háčik, Nad kanálom, Čadíky, Pri železnici, Konopnisko, Poroské, Pri jelčianskej ceste, Lesík, Za vodou, Za železnicou, Hanseg, Kút, Červený majer, Druhá Ostrovná, Hájené, Čótfa, Malá Moňota, Ádorské, Sihoť, Višňový, Baranie, Za vodou, Pri Jurajovom dvore, Tajlák, Kakalská oráčina, Lúčne pole, Spoločný pasienok, Zablatené, Veľký kút, Za Potúčkom, Pri cintoríne, Gontva, U kaplnky, Býčia lúka

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Lúky, Búčúháza, Pri chotianskom chotári II., Pri Jozefskom majeri, Teplý vŕšok, Páldanské, Lúčne zeme, Tabličky, Čalovský les, Korový ostrov, Jurajov dvor, Sihoťský pasienok, Šarkan, Malé diely, Pri šibeničke, Pri železnici, Želiarske, Maholanka, Tárnoky, Dolný hon, Kráľovodský diel, Reťazné, Šoók pustatina, Ižop, Pri lese, Pri Jurajovom majeri, Šarkan pusta, Samota, Chotárny pozemok, Malá Borša, Pri Sarvaši, Bučanka, Horné diely, Koco, Lúčnu ostrov, Horné lúky, Panské, Lúčny ostrov, Pantoš, Rakotťáš, Sihote, Kyškyn, Dolnohanské, Potočné, Petrovce, Podkové, Pri bajčskej ceste, Starý ostrov, Sekaniny, Zadné, Veľké lúky, Helena, Prešovňa, Mŕtvy Dunaj, Sihoť, Čótfa, Komočín, Veľký diel, Telací pasienok, Zadný diel

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Miestne lúky, Červená búda, Staré pole pri studenej studni, Malý diel, Konopniská, Horný hon, Medzi cesty, Stredné diely, Diely pri kopci, Lieskové, Šestnásťhonové, Záhrady, Prvé diely od čatajského, Prostredné, Plytčina, Pri gróbskej hradskej, Šarkan, Zmenené pole, Prvé diely niže výhona, Malé Barany, Recké, Záhumnie, Bellovský hon, Žilový kopec, Tretie diely od domoviny, Horný majer, Druhé diely od domoviny, Drobné Lúky, U Hodára, Nemecký železničný hon, Hany, Dolné pasienky, Pastvinné, Druhé diely, Veľký hon, Zadunajské pole, Pod hradskou, Vinice, Spodné Šajby, Egreš

Podobné, Podunajská rovina:

7605x turistika, 3223x miesto, 2428x strom, 593x poľovnícky posed, 358x orientačný bod, 229x turistické informácie, 166x chranený strom, 164x prístrešok, altánok, 84x miesto na piknik, 76x ohnisko, 61x orientačná mapa, 59x vodárenská veža, 58x komín, 57x atrakcia, 37x studňa, 6x ZOO, 4x štôlňa, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.