Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Monarská alej, Dornyk, Kompiar, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Záhradkárska osada Krásne údolie, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Veľká rožná, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Prútovisko, Bukrok, Záhradkárska osada Modrá ryba, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Púpava, Záhradkárska osada Zámčan, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Ižop, Záhradkárska osada AGRO, Pustý kostolík, Draždiak, Obora, Jurigrad, V záhradách, Tanieriky, Veľké klčovisko, Pasienok, Prostredné lúky, Krátke, Kolísky, Cigánska dolina, Veľké Štepnice, Čistinky, Dolny Piritov, Malý Šúr, Pažitný hon, Pri andódskej ceste, Plantovisko - Langarice, Kapustnice, Pánty, Pri struhe, Dolný majer, Veľký Varan, Sektor XV., Sektor XII., Želiarske, Horáreň Pekná cesta, Suché miesto, Pri tehelni, Farná

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Žilíp, Sektor VI., Pri komočskej ceste, Šprinclov majer, Sektor XIII., Sektor V., Sektor IV., Elýzium, Sektor IX., Sektor II., Sektor X., Sektor I., Sektor III., Dlhý hon, Pieskový hon, Horská, Sektor XIV., Sektor XIII., Mačacie nivy, Krátka hora, Sektor XIII., Baňa, Sektor IV./U, Roličky, Záhumné, Králova pri Senci, cast Bodov, Pri studni, Svätá chrasť, Ľanové polia, Za Váhom, Hon za Váhom, Pasienok, Veľký vrch, Vŕšky, Vinice, Pivničná štvrť, Ontopa, Veľká Lúč, Riegler, Doplnkový hon, Sokolce-Turi, Nová štvrť, Pod záhradami, Veľké Tŕnie, Lak-Sokolce, Veľké záhrady, Žofijská osada, Malý Biel, Záhumenice, Medzi cestami, Millerové parcele, Gánok, Pánske pole, Malý Dunaj, Kopec, Prédium, Nový majer, Hnevlivé, U Krištofka, Malá Kesa

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Lúčné pole, Malý Lég, Pereš, Dolina, Hôrka, Čenkesfa, Horná vrbina, Močolov les, Pod anglickou záhradou, Horné pridunajské polia, Východný klin, Klčovisko za jarkom, Tarnok, Záhumenice, Na žriedle, Pri vinohradoch, Pri šarfickom moste, Pri majeri, Tône, Dolná vrbina, Parlag, Pastvinné, Šomloš, Peredzské, Pitvory, Polkoráby, Palaj, Záhrady, Záhrady, Kňazova lúka, Balvany, Nová Lipnica, Hetmín, Pri železnici, Panciere, Čergov - Vinohrady, Dolné záhrady, Drieňová tabuľa, Slanisko, Cirkevná zem, Zonc, Cintorínske, Šók, Štrkovisko, Klčovisko, Sahara, Dolný diel, Živaj, Pri račom potoku, Vrbové diely, Horný diel, Južné Mesto - Zóna "B", Horné záhumence, Tvrdošovská cesta, Madarász, Nový majer, Alba Régia, Majer Bifár, Doma, Somola

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

Ďatelinné, Horné diely, Dedinský Ostrov, Adamov les, Majer Albert, Feještov, U Včelára, Pasienky, Volský brod, Doln časť, Cintorínsky hon, Pri nitrianskej ceste, Pustý rybník, Trstina, Rybník, Bartalské, Chatová osada, sídlisko J. Dalloša, Pod hájom, Vinica, Koteľnica, Diviaky, Vodný amfiteáter, Južné Mesto - Zóna "C", Pri somorovej ceste, Šochorové, Prvý diel, Veľká Ragoňa, Pri tvrdošovskej ceste, Pri šókskej ceste, Pri ústave, Pasienok, Vŕšky, Piesčiny, Micherov majer, Mokráň, Kedvencek 05, Pod ostrovom, Za potokom, Zemný vrch, Kamenné tváre, Doroslov, Vinohrady, Táborky, Kramársky les, Nad Lichtkami, Sektor VII., Trávniky, Dlhé oráčiny, Kopaničiarske, Horné diely, Pánske table, Turie brehy, Sektor XI., Číčov, Sektor VIII., Veľký diel, Rákosište, Pasienky pri dedine, Tri studne

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Lipy, Lazarňa, Cintorínske, Nad hradskou, AD STATUAS castrum, Nové zeme, Štvrtiny, Malá Bukva, Venčeky, Stredné Ohňavy, Kramerov lom, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Malotônske lúky, Višňový, Ronka, Báčsky dom, Buk, Michalovo, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Horné Holiare, Dolné Holiare, Čistina, Nad kanálom, Ižop, Pečňa, Zábarinské, Zemianske, Panské, Panské pred železnicou, Tálinek, Pri barine, Háj, Panské table, Pažiť, Staré podgerské, Panské za železnicou, Želiarske, Kút, Nové podgerské, Pasienky, Pri kanáli, Myšia hora, Úzky hon, Hlohovník, Chrobačia lúka, Záhrady a polia, Na lúkach, Za humnami, Pri prameni, Horný Andrásov dom, Gálov hon úzky les, Beleháza, Belov dom, Vonkajší Geč, Vrbový rad, Kapustniská, Pri jarku, Ďalap

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Dobytčie pasienky, Pri železnici, Na úvale, Vonkajší Geč, Dolný Geč, Veľkolúčne, Pod záhradami, Vŕsok, Pašienky, Pod z hradami, Pod záhradami, Rocké, Etreové, Lodný pasienok, Kamenica, Piesky, Horný Slanec, Pri malom kanáli, Pri hradskej, Langarice, Pri hradskej, Hruškový rad, Peciansky hon, Stará lúka, Pri jazerách, Pri Dudváhu, Predná hora, Doroštiansky hon, Gálov hon, Na vŕšku, Kakalské, Dolný Slanec, Stará hora, Vrbový rad, Na pieskoch, Lúčne, Pri Zemianskej Olči, Prucké, Hoferské, Nízka lúka, Hradské pole, Piesočné vinice, Majrovičovské, Jahodník, Ružová hora, Maholánsky hon, Pivničné, Sedrešiovská tabuľa, Pod hradskou, Blatné jazero, Panské jazero, Stojutrové, Úzke pole, Červený piesok, Veľké jazero, Lesíky, Stredný hon, Paradič, Pozemné, Hrboľatý hon

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Pri Žitave, Dolný hon, Gérč, Na úvale, Stará lúka, Hložník, Za piri, Dekanské, Veľkolélsky ostrov, Čalovec-Kameničná, Vínny kopček, Pri Virte, Krátky hon, Dolné Čakonské, Pasienok, Horné strážske pasienky, Panské pozemky, Prostredné, Pri zlatnianskej ceste, Lélsky horný Buk, Tebehátsky pasienok, Dolná tabula, Mlynský klin, Ištenešova pustatina, Pádelky, Barnak, Dodatky, Dolná Tabula, Pasienok, Úhory, Hofferské, Zavežové, Stredný hon, Padelky, Bodoházske, Nová pustatina, Pažiť, Vŕbie, Farské, Jánošházske, Veľký diel, Dlhé lúky, Vrbiny, Oňský les, Krmeš, U Rusa, Malé klčovisko, Nad alejou, Lélske, Pri enčeri, Veľký les, Nad hradskou, Guľa, Celé prdelky, Čenkovské, Dolné Čakonské, Pažitné, Nový kraj, Kapustnice, Pastierske

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Sihoťská, Hoferské, Ostrý vrch, Pavlovské, Pri kostolnej, Čierne jazero, Pri Dunaji, Pri mlynskej ceste, Horné Balvany, Horný Geč, Akáloš, Močaristé lúky, Vrbina, Zvyšky, Godorhát, Pri hradskej, Malý Pereš, Veľký hon, Malý Pereš, Cigánske pole, Želiarske pozemky, Panské lúky, Dolná vinica, Jarčeky, Domáňovský majer, Alžbetínske, Žombíky, Hon pri Váhu, Husište, Horná vinica, Krátke, Stredné lúky, Čakonské, Pri novozámockom chotári, Čomorské lúky, Strážske lúky, Rechtorské, Lúky, Dolné, Prepoštský klin, Pri Jelskom, Kút, Horná Bažantnica, Sihoťská roľa, Široké doliny, Dolné kamenisté, Poddomné, Tanková lúka, Kalvária, Pri kompe, Piesky, Pod hájom, Čalovský Dudváh, Vidov dom, Nový dvor, Horné kamenisté, Lúčne, Dombále, Domkárske, Za baloňskou cestou

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Pasienok, Konský járok, Tebehát, Dolná Bažantnica, Jánošházske role, Domáňovské, Rohovské, Želiarske, Nové trávniky, Nová pusta, Horný diel, Veľkojazerné hony, Stredný hon, Dolnobukovský pasienok, Silašova tabla, Nová trieda, Kapustnice, Jankovičovské, Šókovské, Hlboká žila, Lúčne polia, Kapustniská, Pod Dropím kanálom, Pri žitavskom kanáli, Konský jarok, Kolónia, Pri novozámockom chotári, Za dolnou okoličianskou cestou, Stredné, Starý lapoš, Prvá Ostrovná, Šócke, Stredný hon, Vodné dielo Kráľová, Úzky hon, Seniská, Za dedinou, Šalgovské, Trnovecké, Trnavské, Za dedinou, Ovčí pasienok, Veľký Pereš, Cabajské, Topolište, Hornozlatnianska pustatina, Zapajtové, Kapustnice, Sihotské, Horná lúka, Akáloš, Bukovské, Pallócsky hon, Pri komárňanskej ceste, Na Barč, Rybník, Štvrtocký balvan, Horné, Stračí les, Pri Váhu

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Čakanské, Diakovský hon, Močiare, Podhájne, Cintorínsky hon, Pri Remízi, Židovský cintorín, Malé lúky, Áčovské lúky, Ovocný kút, Balvan, Pri žitavskom kanáli, Stredné, Dunajské, Spoločný pasienok, Lúky, Pri mlyne, Lúky na strednom vrchu, Pasienky pri Hanoch, Staré trávniky, Vrbiny, Višňová záhrada, Zongorova tabla, Pod záhradami, Lesné, Stredný hon, Malý ostrov, Pri Dunaji, Kopolnica, Veľká lúka, Semerské vyššie rameno, Vajdov hon, Koňská lúka, Nové pozemky, Malý dvor, Čierny chrbát, Dunajské, Čergov, Vlčie kúty, Čigleš, Veľký chrbát, Cigléš, Šajtoš, Hajnické jazero, Listové, Horná Tekla, Vajda, Močaristé lúky, Čiližská Radváň, Panský uhol, Skeletový hon, Dunajskostredské, Ostrov, Lúčne, Pri Čobanczi, Hliník, Banský uhol, Mŕtvy Dunaj, Kapustnisk, Dropie chránené nálezisko

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

Makové, Andafa, Částa, Chrastie, Pri hradskej, Semerovské hony, Ragoňské lúky, U ramien, Dolná Tekla, Studená dolina, Pod záhradami, Veľká struha, Dolný hon, Chrenová dunajská hrádza, Novina, Stredná paša, Orechovský hon, Stojaté, Dolina Mládeže, Pri farme, Pri cestách, Rybník, Pod záhradami, Povodské, Pri baloňskej ceste, Vnútorné, Pri bodzianskej ceste, Malý ostrov, Malotonské lúky, Štátne majetky, Dolné záhrady, Kerei, Malý ostrov, Markov dom, Stopy, Podzáhrady, Malotonská oráčina, Stredné, Pri Pire, Slaná lúka, Veľká lúka, Antonov ostrov, Medzi kanálmi, Dielčice, Druhý hon, Pri Čiližské, Hájik, Malodunajské, Štvrtý hon, Hraničný hon, Veľká lúka, Stredný pasienok II., Baromélés, Pri dvore, Štátne majetky, Malá sihoť, Na Varči, V studni, Zlatá záhrada, Malý les

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Pod lesom, Malá lúka, Horné, Dvorské vinohrady, Na pasienkoch, Veľká lúka, Blatné, Pri čerpacej stanici, Pri studni, Kindeš, Pri kanáli, Mrchovisko, Pri komárňanskej ceste, Na okoličianske, Za mrchoviskom, Veľká lúka, Veľkoblatný, Malá Lúč, Stredná olčianska pusta, Čierne lúky, Panské, Cintorínské, Stredný pasienok I., Obecné lúky, Pri kaštieli, Baraní hon, Na kompe, Za maštaľami, Svinská jama, Za záhradami, Dlhá lúka, Vládne, Sihoťské lúky, Za železnicou, Veľký Kálló, Cesta na pasienok, Bližšie lúky, Vnútorný Bodor, Lúky pri kanáli, Dolný hon, Prvé siatiny, Lúky, Olčianska pusta pri kanáli, Volské jazero, Potočné, Tretí hon, Hluché, Orechovské, Dolná čriedna stopa, Sihoťské, Druhé siatiny, Dolný Bodor, Marokházske žriedlo, Stoličný majer, Na zákrute, Horný Bodor, Kruhovište a lesné, Lájoška, Druhé náhradné siatie, Hájske prosovisko

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Baráni, Dobytčí pasienok, Lesíky u Trstíc, Žriedlo, Farská lúka, Malé Búry, Vonkajšie lúčne, Na hradskú, Prvý hon, Horné záhrady, Lesíky, Ostrov Šoriakoš, Trstená, Hadí chrbát, Konopné, Bohdan, Dolné lúky, Čomorská sihoť, Malotonské dlžiny, Za svoradskou cestou, Pri miloslavskej stanici, Malotonský les, Dolná lúka, Kompa, Spodný hon, Včelia lúka, Panské pole, Veľké lúky, Dlhý hon, Malý Kálló, Sihoťská lúka, Legorov hon, Trávnopoľné, Spoločný pasienok, Blatá, Na tonské, Pri brehoch, Dlhé zeme, Želiarske, Veľký diel, Čierna voda, Ďatelinská, Senné, Nemecký novodvorský hon, Senná dolina, Vincov les, Pod kanálom, Za bratislavskou cestou, Štyrimeckové, Stredný Bodor, Nové zeme, Koťor, Maglov, Lókaj, Dolná sihoť, Veľká lúka, Dolné pasienky, Nový hon, Líščia diera, Pri jelčianskom

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Slabá žila, Sihoť, Vtáči, Baraní, Keseg, Panský jarok, Za hrádzou, Pavučí vrch, Konopnice, Kopáčske, Na pažiti, Dolné pridunajské polia, Farské lúky, Kapustniská, Dunajské lúky, Maglov, Stoličné, Baraní, Mostová, Malodvornícke, Lúčné pole, Dolná, Jozefov majer, Borinka, Psia hlava, Želiarske pozemky, Blatná, Lúky pri kanáli, Za farmou, Veľký hon, Žabí hrad, Sihoťské a lúčne, Trstenisko, Pahorok, Medzi lesom, Nad cestou, Pri Dunaji, Na Malošúrskom, Topole a vrbiny, Za Maholánkou, Pri ceste, Vonkajšie lúky, Druhé siatiny, Na pieskovisku, Veršend, Lúčne zeme, Dolná sihoť, Kapustové záhrady, Farské, Derék, Kakal, Pred Veršendom, Panská lúka, Šárd, Dolný baromélés, Horná pastva, Zadunajské lúky, Studničný hon, Dolné predlúčie, Topole a vrbiny

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Pri Čiernej vode, Za dedinou, Vonkajšie predlúčie, Széked, Nové Košariská, Dunajské trstiny, Korový ostrov, Kakalská oráčina, Rákoš, Páldanské, Želiarske, Berhač, Za Potúčkom, Lúčne pole, Stoličné, Sihoť, Tárnoky, Reťazné, Háčik, Šarkan, Lúčka, Pri chotianskom chotári III, Pri Jurajovom majeri, Rašelinisko, Sihoť, Malé diely, Zablatené, Prievoz, Horné lúky, Bachor, Pri železnici, U kaplnky, Panské, Štyridsiatka, Veľký kút, Palinový vrch, Za lesom, Maholanka, Német, Pri jelčianskej ceste, Pri Jozefskom majeri, Šoók pustatina, Býčia lúka, Santov, Za vodou, Šarkan pusta, Koco, Gárdoňské, Nový dvor, Búčúháza, Tabličky, Kyškyn, Malá Borša, Samota, Ašváš, Gontva, Pri Jurajovom dvore, Jurajov dvor, Pantoš, Tajlák

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Pri chotianskom chotári II., Nerast, Horné diely, Bučanka, Sihoťský pasienok, Pri šibeničke, Lúčnu ostrov, Teplý vŕšok, Hanseg, Kráľovodský diel, Hájené, Pri Sládkovičove, Dolný hon, Lúčne, Chotárny dlhý hon, Pri Sarvaši, Pri cintoríne, Druhá Ostrovná, Dolné diely, Lúčne zeme, Lesík, Kút, Pri lese, Za vodou, Pri železnici, Rakotťáš, Horný ostrov, Horná sihoť, Úzke, Homohanské, Mohylov, Lúky, Baranie, Sihote, Poroské, Prostredné hony, Konopnisko, Za železnicou, Záhradky, Ádorské, Čalovský les, Malá Moňota, Nagy-szeg, Chotárny pozemok, Pasienok, Čadíky, Dolnohanské, Červený majer, Lúčny ostrov, Spoločný pasienok, Čótfa, Šajházske, Hrušovský hon, Medzi cesty, Lúky, Padelky, Kačínske, Ondrejov ostrov, Zátoň, Dunajské pole

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Nové vinohrady, Recké, Veľký hon, Malá nížina, Miestne lúky, Gátsky vŕšok, Malé Barany, Kút, Konopniská, Pri gróbskej hradskej, Pod studienkou, Dlhé lúky, Pod višňovým, Egreš, Čótfa, Záhrady, Šestnásťhonové, Telací pasienok, Vinice, Ostrovský hon, Gárdoňský, Pri bajčskej ceste, Veľký les, Malá Ragoňa, Malá lúka, Dolné pasienky, Pri Dunaji, Veľké hruškové polia, Za silnicou, Kŕče, Tretie diely od domoviny, Plytčina, Starý ostrov, Nad šamorínskou cestou, Za cestou, Trojrožka, Firemné, Fialkový hon, Prvé diely niže výhona, Malý diel

Podobné, Podunajská rovina:

8213x turistika, 3226x miesto, 2848x strom, 655x poľovnícky posed, 396x orientačný bod, 257x turistické informácie, 189x prístrešok, altánok, 166x chranený strom, 97x miesto na piknik, 86x ohnisko, 67x orientačná mapa, 61x vodárenská veža, 58x komín, 56x atrakcia, 39x studňa, 6x ZOO, 4x štôlňa, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.