Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská nížina » Podunajská rovina » turistika » miesto

Miesto, Podunajská rovina

Miesto v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Podunajská rovina:, 1 z 17

Dolné pasienky, Záhradkárska osada Zámčan, Konopniská, Tajša, Cintorínske, Malá sihoť, Folajtó, Malý ostrov, Žatevné lúky, Pri kostolnej, Zátoka Marína, Konopový hon, Volské nivy, Tŕnište, Dunajské pole, Kotlina, Číčov, Tátoš, Veľká lúka, Podzáhradie, Čertova diera, Horné Topoľníky, Veľký hon, Štátne majetky, Veľký hon, Trávnik, Dieliky, Hamské pasienky, Dolná zem, Milinovice, Silničné, Niže dediny, Lúčna zem, Škridláky, Gajcký les, Vnútorné kamenisko, Stredná hora, Stará hora, Žabky, Za potokom, Pieskovište, Dolný Geč, Čovaňoš, Vŕbske, Rokliny a Čierna noha, Sady, Južný Bečked, Veľká lúka, Pri malom kanáli, Starý priechod, Grefty, Dlhé, Líščie, Akomáň, Pieskový hon, Petrovské, Dolné Holiare, Chabzolové, Blatné, Šalamúnske zeme

Miesto, Podunajská rovina:, 2 z 17

Pri banovskom haji, Mlynské pole, Zadunajské, Prvá Ostrovná, Oňský les, Timonovo, Mŕtvy Dunaj, Pri Vysáku, Hon medzi hr dzami, Gabčíkovo-Topoľníky, Částa, Kolená, Lopušná pustina, Vlčí klin, Za železnicou, Dolný ostrov, Pridunajské, Pri cigášoch, Pri hradskej, Šárad, Nad Šúrom, Dolné kostolné polia, Klčoviská, Puchod, Panská lúka, Dlhé diely, Dolnolúčna trieda, Lososové, Zomotva, Miller, Južné Mesto - Zóna "B", Prucké, Tomáš, Vnútorn hranica, Akáloš, Pod záhradou, Popri Trnoveckej hrádzi, Čenkovské, Horný diel, Nová Lipnica, Pri lese, Pastvinné, Dunajské ostrovy, Tretí diel, Veľkokolárske pole, Pri Nitre, Klin, Pri Valašskom jazere, Veľký dvorec, Južné Mesto - Zóna "A", Nemecký železničný hon, Barania pastva, Tehelné, Veľké klčovisko, Pod záhradami, Vinohradské diely, Pod kanálom, Hlavný cíp, Gajerské, Dolný hon

Miesto, Podunajská rovina:, 3 z 17

Veľký piesok, Tekereš, Kamenná hranica, Malý diel, Gözü, Konopište, Szénášiho lúky, Podháj, Lúky, Pri tvrdošovskej ceste, Veľkolélsky ostrov, Želiarske pole, Vackovské, Zadné lúky, Okrúhly ostrov, Dolné, Želiarske pozemky, Pri železničnej trati, Hradské role, Dodatky, Šarkan pusta, Dolná kapsa, Trasovište, Náhrada, Ostrovné, Nový ostrov, Veľký bek, Šibenice, Széked, Hrušťov, Grafle, Pri Parnej, Chudobinské role, Horné diely, Pod záhradami, Egreš, Malý Fakov, Malé lúky, Zvädlisko, Šariny, Tretí svah, Pri hornom bloku, Sušina, Nové pole, Zadné lúky, Šúr-Predné kusy, Hajnické jazero, Guba, Skeletový hon, Piesčiny, Mestský háj, Hencér, Kamenný chotár, U jazera, Hanské pasienky, Dolná hať, Vinohrady, Pod záhradou, Katica könyök, Domáňovo

Miesto, Podunajská rovina:, 4 z 17

Dvor Cike, Hon pri železnici, Dolné, Palé, Spoločný pasienok, Horná zem, Dolná lúka, Telací pasienok, Berhač, Pri seneckom potoku, Pri moste, Úhor, Tvrdošovská cesta, Čalvárský majer, sady Hamušad, Dobytčie pole, Veľkonemecká luka, Staré Zeme, Sihoťské a lúčne, Gérč, Dolný hon, Svätá trojica, Dunajský výmoľ, Diviaky, Nový chotár, Stredná paša, Horné strážske pasienky, Panské pole, Zádunajské lesy, Malý háj, Lúky, Lúčny Dvor, Vlčia jama, Lohot, Pod Bilicom, Chodníky, Malodvornícke, Bačove slaniská, Prvá trieda, Želiarske pozemky, Vážsky klin, Záhrady, Divoš, Gazdovské role, Akolský les, Bellovský hon, Malý kameň, Alba Régia, Trávnaté a Slané, Miestne lúky, Kamenné, Dolný pasienok, Horné lúky, Spodný hon, Rakotťáš, Višňový, Záhrady, Nový svet, Tretí diel, Dobytčí pasienok

Miesto, Podunajská rovina:, 5 z 17

Panská lúka, Kapustniská, Pri hradskej, Malotonské lúky, Veľký hon, Cintorínske, Lájoška, Utajené, Veľká tabuľa, Hlinené, Pri Richterovom, Vlčia jama, Stromový hon, Pod kostolom, Pri hradskej, Hunvalov, Német, Nová trieda, Jarčeky, Ambróz hon, Pri baloňskej ceste, Kalač, Medzi lesom, Čistina, Sihoť, Pri zlatnianskej ceste, Hanegeš, Kratiny, Lúčne pole, Veľký diel, Olčianska pusta pri kanáli, Pred kanálom, Piesky, Obecn lúka, Za hornými záhradami, Vonkajší Gonda, Stará lúka, Hamské pasienky, Za dolinou, Remiza, Cezpoľné oráčiny, Malé lúky, Trávnatý, Spodná žila, Zadné, Micherova zátoka, Pahorok, Farské zeme, Na pastviskách, Krátke, Štátne, Horná trieda, Lúčne polia, Rohovské, Háčik, Balašské, Za Bažantnicou, Za hájom, Vonkajšie lúčne, Medzi cestou

Miesto, Podunajská rovina:, 6 z 17

Dolný Jatov, Oráčina, Trnavské, Pólsiahové, Horný diel, Sporná vrbina, Malé Búry, Žaludné, Kapitulské pole, Nový dvor, Pri Kopáči, Petrovské, Pri jelčianskom, Pri dvore, Panské, Diely, Dlhá tabuľa, Pri šamorínskej ceste, Dolný hon, Malý klin, Za dedinou, Farské, Konvište, Veľký Ostrov, Konopisko, Zakázané, Malá Borša, Valentov prievoz, Vojenský dvor, Nilaše, Ontopa, Kapitulské pole, Šinkovské, Dlhé jazero, Pri topoľoch, vodného zdroja, Lúčne zeme, Boženický les, Pri Dunaji, Sorják, Bolnáre, Krizna, Dedinský Ostrov, Vranie, Veľkoblatný, Želiarske, Jatovský dolný hon, Veľké jazero, Dolný ostrov, Pšeničné, Čáslov, Pri čerpacej stanici, Balintová lúka, Tebehátsky pasienok, Homohanské, Komárovské prielohy, Záhumnie, Štvrtý hon, Podomné, Štvrtiny

Miesto, Podunajská rovina:, 7 z 17

Prédium, Dolné Botovské, Dolné lúky, Spoločný pasienok, Šajba, Baránok, Dlhý nános, Horné, Kapustniská, Staré pastviská, Záhradky, Probostové, Tanková lúka, Vnútorný majer, Trstina, Južné Mesto - Zóna "C", Dolný hon, Vyhĺbené, Nové pozemky, Pastiersky roh, Panský diel, Pri Timonovej, Kláštorské, Horné pole, Santov, Dolná Chrenovka, Zadunajské lúky, Soľnoostrovské, Čiližské, Štátna cesta, Mlynské, Ragoňská lúka, Krížna, Pri hrádzi, Dlhé hony, Pažitný hon, Malomillérske, Jegenešské pole, Zadunajské dolné, Dolné Senokosy, Železiarske lúky, Dolný hon, Veľký vrch, Horská, Hamuliakovské päťky, Báčsky rybník, Medzi cestami, Farské lúky, Pri Dunaji, Za bratislavskou cestou, Madarász, Pastvinné, Laban, Na žriedle, Helena, Urbárna lúka, Ostrov Laki, Krátke, Hany, Gátsky vŕšok

Miesto, Podunajská rovina:, 8 z 17

Okrúhla vrbina, Lúčne zeme, Jánošházske role, Slaný hon, Deväťrady, Salaše, Malý trávnik, Mrchovisko, Žitavský vŕšok, Potuchliny, Pri járku, Pri vahadle, Zemianske, Pri vážskej hrádzi, Za železnicou, Konopný hon, Pavlovka, Poľovnícka lúka, Šúr-Vŕškové lúky, Čondor, Za Bilicou, Horná Margit, U veterného mlyna, Macovská tabuľa, Malé Rohovce, Kamenisté, Pri šuľanskej ceste, Malá Lúč, Drobné Lúky, Briežky, Obecná plytčina, Pasienok, Tône, Staré diely, Na čistinke, Kráľova zem, Dolné Tesariská, Horné lúky, Bajdel, Pri hradskej, Malé oráčiny, Starý pasienok, Jelšové, Trávniky, Pri studni, Kapuheľ, Melónska, Hrablište, Cigléš, Čiližská Radváň, Panská cesta, Vŕbie, U majera Bendő, Pri besenovskom chotari, Abrahámska, Čalovský les, Padelky, Zlatá noha, Staré pole pri studenej studni, Čigleš

Miesto, Podunajská rovina:, 9 z 17

Chrastie, Nové trávniky, Pri Dunaji, Zakázané, Pri mlyne, Nové zeme, Nilaše, Svinská jama, Druhý hon, Hostinské, Dolná pastva, K Libardu, Pasienok, Nová pustatina, Panská lúka, Trhovská cesta, Gracorište, Stredný pasienok II., Batoňa, Krátky hon, Pastviny, Čierna voda, Vidov dom, Pri šibenici, Ižop, Za železnicou, Horné lúky, Hučiaci, Jánošházske, Horná Tekla, U Krištofka, Dlhý hon, Hruškový rad, Nová pusta, Áčovské lúky, Diviačie, Hornotopoľnícke, Gánsky kút, Millerové parcele, Štvrtocké, Dolné hony, Veľký ostrov, Andovská rovina, Pri domoch, Vodný amfiteáter, Náražd a Čík, Kajárska hora, Stredný pasienok I., Stredná Pekná cesta, Vlčí diel, Pri cervenom krizi, Cirkevná zem, Čovanské, Lúky, Millérov chrbát, Etreové, Komárie sídlo, Pod lesom, Pridunajské, Podlesie

Miesto, Podunajská rovina:, 10 z 17

Sihoť, Starý ostrov, Stredné, Prípor, Petrov, Lúčne pole, Nad dedinou, Burian, Ľanoviská, Mláka, Starokrížne, Dlhé lúky, Prosovište, Elýzium, Bábske, Šók, Plantový hon, Stredný hon, Stredný hon, Ďalap, Vonkajší Karáp, Čakonské, U topoľov, Biskupická zátoka, Rúbaniská, Sudové, Porkát, Dlhé polia, Petrovské, Vnútorné, Horný Bárč, Čérsky hon, Za hrádzou, Zakázaný les, Pažiť, Jašteričná, Medzi hradskou, Čáslav, Malý Vék, Pasienok, Lak-Sokolce, Čilizský hon, Malé hamuliakovské, Dudkovo zákutie, Ádorské, Pri hrádzi, Zahájske, Nové diely, Horný diel, Kéč pustatina, Obora, Pri Nitre, Červený majer, Grobské diely, Pasienky pri Hanoch, Hradište, Pažiť, V studni, Prvotriedne, Horný ostrov

Miesto, Podunajská rovina:, 11 z 17

Bajdelská zátoka, Teplé blatá, Krížovské, Vyje, Obecný sad, Ľanová zem, Obecné, Šarkanské, Silašova tabla, Soľnoostrovský, Dlhé zeme, Sihote, Kotelnica, Farná, Obecná lúka, Pastierska lúka, Pri chotári, Pod hájom, Žilíp, Hluché, Ostrovský hon, Močiare, Micherov majer, Repnište, Alejové hony, Zonc, Jarčie, Blatné, Malý pozemok, Horný les, Laurovské polia, Hruškovica, Pri miloslavskej stanici, Pri háji, Kárasové, Dvojité, Poronda, Dolné Viničné, Polkoráby, Farkacin, Pažiť, Dolné zeme, Šókovské, Prútnické, Veľký diel, Východný klin, Malojatovské, Pri žitavskom kanáli, Blatná, Guľa, Pod záhradami, Micherov les, Zátoň, Jazerný svah, U mlyna, Horné kostolné polia, Jelení háj, Dolné záhumnie, Panská lúka, Dlhé tále

Miesto, Podunajská rovina:, 12 z 17

Pri hradskej, Za maštaľami, Kerei, Dlhé oráčiny, Paškom, Dlhé diely, Žabovisko, Horná pastva, Dlhé lúky, Farská zem, Dlhé, Veľký Varan, Tanier, Vtáči, Horné Záhrady, Horný hon, Dolný Slanec, Trstiny, Pri hradskej, Roličky, Kyškyn, Za Jaškom, Veľké jazero, Buk, Za Čiližským, Veľký les, Hrušovský hon, Chrobačia lúka, Panské pozemky, Pri cintoríne, Farské, Tehlový dom, Prostredné, Zadné role špitálske, Gontva, Divé záhrady, Klin, Sihotské, Dudváh, Balogský les, Podháj hoštácky, Stoličný majer, Za Nitrou, Štrkové, Pastvinné, Starý les, Kompiar, Záhrady, Kakalské, Rybník, Pri Čobanczi, Kruhovište a lesné, Prajmer, Záhumenice, Stredný hon, Hon za Váhom, Pri hornej hradskej, Horná Chrenovka, Cirkevné role, Za hrádzou

Miesto, Podunajská rovina:, 13 z 17

Tonkovské, Medzi Vírmi, Dolny Piritov, Malý Pereš, Bachor, Slabá žila, Zongorova tabla, Baraní, Lúky na strednom vrchu, Družstevné, Dombále, Gárdoňský, Čalovecké polia, Kopcovité, Fabrické role, Starý Hlinik, Nižná lúka, Prostredné lúky, Malé maštaľné, Drieňovské a ohradový hon, Prvý kuriálny les, Veľké Búry, Pod dedinou, Volský brod, Čakanské, Nad cestou, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Pivničné, Pri mlynskej ceste, Zámocké, Za železnicou, Gárdoňské, Pasienky, Pastierska lúka, Vincov les, Malý Lég, Rybník, Mojša, Malé obecné lúky, Pri levickej varte, Rákosište, Malý čierny chrbát, Červená búda, Mostová, Veľky hon, Nad hradskou, Družstevné, Pusté kamenné, Pažitie, Kakalská oráčina, Kalmárov, Dlhý hon, Spodný svah, Hamské tŕstie, Za Bacherom, Panské, Dlh lúka, Za zichyho potokom, Korenište, Pri Čenkesfi

Miesto, Podunajská rovina:, 14 z 17

Čerhát, Stoličiare, Mokratina, Malý ostrov, Želiarske, Dolnojatovské, Siladské, Kút, Veľký ostrov, Čalovec-Kameničná, Horný hon, Kompa, Horný hon, Pasienky na Hanoch, Za baloňskou cestou, Vatale, Vinice, Nad alejou, Šibeničný hon, Od kanála, Gelenecký dvor, Štagnovica, Strážne, Kvalahat, Pod chotínskou cestou, Koco, Čiernovodská trieda, Baraní, Pri komočskej ceste, Stredný a Horný cíp, Dolný želiarsky les, Stredný hon, Les, Konopné, Staré pole, Padelky, Rechtorské, Hon medzi hrádzami, Nízka lúka, Sadenice, Sisek, Za Žilkou, Gereda, Na dlhej ceste, Kopanica, Andafa, Vinohrady, Turie brehy, Hadovská pustatina, Strieborné misky, Lúčne, Dolné záhrady, Lúky, Horné záhumnie, Krátke lúky, Dolný kišov, Chatová osada, Zátone, Pasienky a Slané, Ostrovný majer

Miesto, Podunajská rovina:, 15 z 17

Pred Veršendom, Medzi Kanálmi, Pod vŕškom, Podmostom, Pri tvrdošovskej ceste, Horné hony, Baráni, Potkanie hony, Trstenisko, Dolná Bažantnica, Sihoťská, Pri kríži, Stará Časta, Drieňový hon, Brestové, Barabá - Dlhé zeme, Horná pastva, Bodoházske, Dolné pole, Ovsištské lúky, Soví hon, Hájnický les, Pod Bystrinou, Druhový, Ostrov, Vínny kopček, Pasienok, Utekáč, Fongy, Družstevný diel, Hruškový, Pri kompe, Pod anglickou záhradou, Medzi ramenami, Dlhé, Húščavina, Banská dolina, Ostrovné lúky, Veľká Lénia, Pri Zichyho potoku, Trnovecký klin, Krátke hony, U kríčkov, Lúky pod hájom, Pod vŕbami, Malý diel, Vekňa, Záhradkárska osada Pod orechom, Pazúr, Malý Šúr, Adamov les, Druhý diel, Želiarske, Krajné, Anna majer, Amerika, Selické, Háj, Komorský most, Zemianske

Miesto, Podunajská rovina:, 16 z 17

Stredné Viničné, Psia hlava, Biskupická pieščina, Hetmín, Blatný klin, Orechovské, Pri starej Gúte, Podlužie, Hradské pole, Medzi kanálmi, Pri hradskej, Panské, Ašváš, Záplavie, Konokároš, Mestské šachorište, Dolný ostrov, Barania, Rakytové pasienky, Hrnčiarovisko, Rajné, Lúčné pole, Huncpalky, Čomorské lúky, Konopné, Husí pasienok, Slaná lúka, Kolónia, Za humnami, Žriedlo, Zadné, Beleháza, Dobytčie pasienky, Millér, Stará lúka, Hanmog, Nový záhon, Veľký Vék, Doplnkový hon, Dolné lúky, Na okoličianske, Dolné široké, Mokradie, Malé Číky, Báčske a kamenistý, Kuriálna lúka, Nové lúky, Selický člen, Šölledt, Drieňová tabuľa, Baranie, Brezovište, Chotárny hon, Pri šókskej ceste, Detva, Dolný hon, Kolláčske, Gajc (Bôrové), Horné, Vnútorný Bodor

Miesto, Podunajská rovina:, 17 z 17

Horný les, Batoňa, Kamenisté, Triedne lúky, Prútiny, Ovocný kút, Pod záhradami horné, Starý stav, Pod záhradami, Pod záhradami, Celé prdelky, Bajčianske hospodárstvo, Druhý diel, Zomotva, Za Millerom, Semerské, Kopec, Horné lúky, Nový sad, Vajdov hon, Veľký chrbát, Dolný Piritov, Morotva, Horné Konopniská, Pri Čiernej vode, Višňová záhrada, V záhradách, Záhradkárska osada Winnetou, Malá sihoť, Čurgó, Štyridsiatka, Medzi árendovanými, Za dedinou, Za Mrchoviskom, Nový Kalník, Ružová záhrada, Bukor, Starý trstinový hon, Kapustnice, Čomorská sihoť

Podobné, Podunajská rovina:

2671x miesto, 853x poľovnícky posed, 387x orientačný bod, 263x turistické informácie, 228x prístrešok, altánok, 147x chranený strom, 73x orientačná mapa, 70x miesto na piknik, 63x vodárenská veža, 60x komín, 46x studňa, 45x atrakcia, 34x ohnisko, 7x ZOO, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Podunajská rovina

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku podunajska-rovina.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.