Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 380 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 7

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Általános iskola, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola Kalinčiakova, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Rajčianska, Gymnázium Alberta Einsteina, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 7

Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Jelenia 16, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Cirkevná základná škola Narnia, Výcviková škola pre vodiacich psov, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Jána Hollého, Gymnázium Metodova, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Špeciálna základná škola, Chefparade, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sídlisko SNP, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Základná škola, Štefánikova, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Gymnázium Jura Hronca, Centrum voľného času, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Spojená škola, Krátka 11, Obchodná akadémia Dudova, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Gymnázium Juraja Fándlyho, Gymnazium, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 7

Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná Škola s VJM Eötvösa, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Súkromná obchodná akadémia, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, ZŠ Dubová, Gymnázium Hansa Selyeho, Špeciálna základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, Základná škola M.R.Štefánika, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, základná škola, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Spojená škola Tilgnerova

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 7

Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola M. Korvína, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola, Základná Škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Stredná priemyselná škola dopravná, SOŠ Zdravotná, Základná škola Ostredková 14, základná škola, základná škola, Základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základná škola sv. Uršule, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná priemyselná škola dopravná, English in the City - jazyková škola, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Goethe Inštitút, základná škola, Základná škola Železničná, základná škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Spojená škola Tokajícka 24, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola Holíčska 50, Stredná odborná škola polygrafická, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Autoškola 1, základná škola, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZŠ Nevädzová, základná škola, základná škola, Základná škola Vazovova 4, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, British Council, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 7

Základná škola Žitavská, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, ZŠ Kulíškova, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, Základná škola Rozmarínová, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, Jazyková škola Class, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola Devínska, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, , základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Základná škola Devínska 2, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola na Hradnej ulici, Ekonomická Univerzita, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Ekonomická Univerzita, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Tanečná škola Viva, základná škola, Általános iskola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 7

základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Základná škola Jána Majku, Stredná združená škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, pomocná škola+jedáleň, Súkromné gymnázium, Základná škola Juraja Fándlyho, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, Základná Škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Spojená škola a Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, Súkromná SOŠ

Základná škola, Podunajská rovina:, 7 z 7

Obchodná akadémia, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Bél Mátyás Alapiskola, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Základná škola M.Korvína, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

694x vzdelavanie, 380x základná škola, 220x skôlka, 45x univerzita, 26x stredná škola, 23x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.