Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 382 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 7

ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Általános iskola, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola Kalinčiakova, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Gymnázium Matky Alexie, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Rajčianska, Základná škola Tbiliská, ZŠ Mudroňova

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 7

Základná škola Jelenia 16, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Cirkevná základná škola Narnia, Výcviková škola pre vodiacich psov, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Jána Hollého, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Chefparade, Gymnázium Metodova, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 1. súkromné gymnázium, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola Sídlisko SNP, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Centrum voľného času, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola Juraja Fándlyho, ZŠ Kulíškova, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Spojená škola, Krátka 11, Obchodná akadémia Dudova, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Gymnázium Juraja Fándlyho, Gymnazium, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná umelecká škola, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 7

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZŠ Miloslavov, Stredná odborná škola, Základná Škola s VJM Eötvösa, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Dubová, Gymnázium Hansa Selyeho, Špeciálna základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Stredná Priemyselná Škola, ZŠ Černyševského 8, English in the City - jazyková škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromné gymnázium ESPRIT, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Gymnázium Nové Zámky, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, SZUŠ Art Pegas

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 7

Základná škola Turnianska 10, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola, Základná škola M. Korvína, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná Škola, Stredná odborná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Materská škola, základná škola, SOŠ Zdravotná, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Ostredková 14, Športové gymnázium Ostredkova 10, Základná škola sv. Uršule, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola dopravná, Spojaná škola S.A.Jedlíka, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, základná škola, Základná škola Železničná, Goethe Inštitút, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Špeciálna základná škola, ZŠ Nevädzová, Stredná odborná škola polygrafická, Autoškola 1, Základná škola Holíčska 50, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Základná škola Vazovova 4

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 7

základná škola, British Council, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Základná škola Žitavská, Základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, Základná škola Rozmarínová, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, Základná škola Devínska, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola v Hurbanove, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Devínska 2, základná škola, Základná škola na Hradnej ulici, Základná umelecká škola, Ekonomická Univerzita, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, základná škola, Základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, základná škola, Általános iskola

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 7

Tanečná škola Viva, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, pomocná škola+jedáleň, základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Základná škola Jána Majku, Stredná združená škola, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, Základná Škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola a Materská škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II.

Základná škola, Podunajská rovina:, 7 z 7

Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, Súkromná SOŠ, Obchodná akadémia, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Bél Mátyás Alapiskola, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Základná škola M.Korvína, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

694x vzdelavanie, 382x základná škola, 221x skôlka, 45x univerzita, 23x autoškola, 23x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.