Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská nížina » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 357 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 6

Gymnázium F. G. Lorcu, Základná škola Bieloruská 1, Gymnázium Matky Alexie, Gymnázium Hansa Selyeho - Selye János Gimnázium, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Evanjelické lýceum, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, Cirkevná základná škola sv. Martina, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta, Súkromná základná škola GALILEO SCHOOL, Súkromné gymnázium Galileo School, Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm, ZŠ Matky Alexie, Základná škola Rajčianska 3, Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Súkromná stredná odborná škola, ZŠ Nevädzová, Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s VJM Selice, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Základná škola s materskou školou, Gymnázium Ladislava Novomeského, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Gymnázium Antona Bernoláka, Súkromná stredná športová škola, Špeciálna základná škola Galanta - Speciális Alapiskola Galánta, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Gymnázium sv. Uršule, Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Základná škola Mátyása Korvína s VJM, Gymnázium Jura Hronca, katolícka škola, Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Súkromná základná škola FELIX, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, LEAF Academy, LEAF Academy, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná umelecká škola, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta, Základná škola Kalinkovo, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Neškola, Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho, Súkromná základná škola Edulienka, Základná škola s materskou školou Horné Saliby, Súkromné gymnázium FELIX

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 6

Základná Škola Mateja Bela Šamorín, Základná škola Ostredková 14, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Špeciálna základná škola, Akadémia írskeho tanca Avalon, základná škola, Základná škola Kalinčiakova, Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho, Základná škola Hamuliakovo, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Špeciálna základná škola s VJM, Komárňanská 42, Hurbanovo, Základná škola, Štefánikova ulica, Galanta, Základná škola Gejzu Dusíka, Jazyková škola Class, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, ZŠ Jána de La Salle, Cirkevná spojená škola Marianum, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická, Základná škola Sídlisko SNP, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Obchodná akadémia, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola s VJM Eötvösa, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Zsigmonda Móricza s VJM, ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM, Základná škola, Javorová Alej, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Gymnázium Ivana Horvátha, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Paneurópska súkromná základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Nesvady, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou K. Strmeňa Palárikovo, Základná škola Pohraničná, Kings School International, ZŠ Móra Jókaiho s VJM, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná odborná škola podnikania, SZUŠ Art Pegas, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jána Albrechta, English International School of Bratislava, ZŠ Pankúchova, Súkromná základná umelecká škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 6

ZŠ Košická, Základná škola, Biskupická 21, Bratislava, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo, Gymnázium M. R. Štefánika, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Základná škola Jelenia 16, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Brilliant Stars, Základná škola Tupolevova 20, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Súkromné gymnázium Mercury, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná škola sv. Uršule, Spojená škola Ostredková 10, Základná škola, ZŠ Prokofievova 5, SOU pre sluchovo postihnutých, Základná škola Kataríny Brúderovej, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava, Základná škola s VJM ul. Práce, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Gessayova 2, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Tbiliská, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola, Železničná 14, Bratislava, Základná škola s materskou školou, Slovenský Grob, Základná škola Žitavská 1, Bratislava, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Ružová dolina 29, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola chemická, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob, Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Základná škola Lachova 1, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Súkromné gymnázium Česká 10

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 6

Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Gymnázium Metodova, Gymnázium Hubeného, Základná škola Devínska 12, Špeciálna základná škola s materskou školou, ZŠ Jána Amosa Komenského, Stredná odborná škola dopravná, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná odborná škola IT, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Kulíškova, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Základná škola G. Czuczora s VJM, Základná škola Komenského č. 21, Nesvady, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Fenix Glass design, Gymnázium Jána Papánka, Základná škola Juraja Fándlyho, Základná škola Jána Hollého, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická, Základná škola Jána Majku, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Súkromné slovanské gymnázium, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Gymnázium Juraja Fándlyho, Gymnazium, Základná škola Diakovce, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Rovinka, Obchodná akadémia, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, British Council, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Rozmarínová, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Súkromná obchodná akadémia, Špeciálna základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 6

Základná škola M. Korvína, Základná umelecká škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, Bisla, Základná škola Turnianska 10, základná škola, Tutu - škola baletu, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, základná škola, Základná škola Sibírska, Základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Spojená škola S.A.Jedlíka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola umeleckopriemyselná Tokajícka 24, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Gymnázium Tokajícka 24, Spojená škola Tokajícka 24, Základná škola Holíčska 50, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Vazovova 4, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, SOŠ Zdravotná, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, Súkromná špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola, ZŠ Na bielenisku, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 6

ZŠ Nábrežná, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Spojená škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Základná umelecká škola, Súkromná SOŠ, základná škola, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, ZŠ Jána Kupeckého, Základná škola M.Korvína, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, ZŠ Mostná 3, ZŠ Fándlyho 11, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola, Stredná združená škola, ZŠ Mlynská, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM

Podobné, Podunajská rovina:

357x základná škola, 284x skôlka, 39x univerzita, 34x autoškola, 7x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
Základná škola, Podunajská rovina

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku podunajska-rovina.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.