Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 396 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 7

ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Általános iskola, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Jána de La Salle, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Matky Alexie, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola Karloveská, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná škola M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Tupolevova 20, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 7

ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Rajčianska, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Jelenia 16, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, ZŠ Mudroňova, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ Nevädzová, ZŠ a MŠ Cádrova, Cirkevná základná škola Narnia, Jazyková škola English4You, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola Vrútocká 58, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Jána Hollého, Základná škola s materskou školou Sibírska, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Chefparade, Gymnázium Metodova, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Centrum voľného času, Gymnázium Jura Hronca, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Kulíškova, Základná škola Juraja Fándlyho, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Spojená škola, Krátka 11, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Základná škola Sídlisko SNP, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 7

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Súkromné slovanské gymnázium, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Gymnázium Juraja Fándlyho, Gymnazium, Základná umelecká škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Diakovce, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZŠ Miloslavov, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Súkromná obchodná akadémia, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Dubová, Gymnázium Hansa Selyeho, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, Základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 7

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, Základná umelecká škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Základná škola M. Korvína, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, Základná Škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Ostredková 14, SOŠ Zdravotná, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, Materská škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, English in the City - jazyková škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola sv. Uršule, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Železničná, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, Spojená škola Tokajícka 24, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 7

Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, Základná škola Holíčska 50, Autoškola 1, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Obchodná akadémia Nevädzová 3, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, British Council, Základná škola Vazovova 4, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Akadémia Policajného Zboru, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, Základná škola Žitavská, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Základná škola Rozmarínová, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, Základná škola Devínska, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola Devínska 2, Základná škola na Hradnej ulici, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 7

Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, základná škola, Základná škola, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, základná škola, Tanečná škola Viva, Általános iskola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, Základná škola Jána Majku, základná škola, Stredná združená škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Holubyho, pomocná škola+jedáleň, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, základná škola, Základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Michala Tareka, Základná Škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 7 z 7

základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Spojená škola a Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., Stredné Priemyselná Škola Stavebná, Základná škola v Hurbanove, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Bél Mátyás Alapiskola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, Základná škola M.Korvína, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

715x vzdelavanie, 396x základná škola, 230x skôlka, 45x univerzita, 23x autoškola, 21x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.