Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 402 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 7

ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Általános iskola, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola Kalinčiakova, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Gymnázium Matky Alexie, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Karloveská, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná škola M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Alexandra Dubčeka, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Stredná odborná škola, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 7

ZŠ Budatínska 61, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, ZŠ Gessayova 2, Základná škola Rajčianska, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola sv. Cecílie, ZŠ Mudroňova, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromné gymnázium, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola Lachova 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Nevädzová, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ a MŠ Cádrova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Výcviková škola pre vodiacich psov, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola Vrútocká 58, Jazyková škola English4You, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola s materskou školou Sibírska, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Jána Hollého, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Chefparade, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola Sídlisko SNP, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. súkromné gymnázium, Jazyková škola, Základná škola, Štefánikova, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Centrum voľného času, Tanečná škola Viva, Gymnázium Metodova, Gymnázium Jura Hronca, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Kulíškova, Základná škola Juraja Fándlyho, ZŠ Košická, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola Dudova 2

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 7

Obchodná akadémia, Súkromná stredná odborná škola, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromné slovanské gymnázium, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná umelecká škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná škola Mateja Bela, ZŠ Miloslavov, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Dubová, Gymnázium Hansa Selyeho, Špeciálna základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 7

základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, ZŠ Černyševského 8, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola, SZUŠ Art Pegas, základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola M. Korvína, Základná škola Ostredková 14, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, Materská škola, SOŠ Zdravotná, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, English in the City - jazyková škola, Základná škola sv. Uršule, Stredná priemyselná škola dopravná, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná škola Borodáčova 2, Goethe Inštitút, základná škola, Základná škola Železničná, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, Stredné odborné učilište strojárske

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 7

Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Autoškola 1, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola Holíčska 50, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Základná škola Vazovova 4, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, British Council, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Žitavská, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, Základná škola Rozmarínová, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, Základná škola Devínska, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 7

Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, Ekonomická Univerzita, Základná škola Devínska 2, Ekonomická Univerzita, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Általános iskola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, Základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, pomocná škola+jedáleň, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Majku, Stredná združená škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, základná škola, ZŠ Holubyho, Súkromné gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Mlynská, Materská škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 7 z 7

Základná Škola, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola a Materská škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., Stredné Priemyselná Škola Stavebná, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Súkromná SOŠ, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, Základná škola s Materskou školou Bánov, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola M.Korvína, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, Základná a materská škola Javorová alej, základná škola, základná škola, základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

732x vzdelavanie, 402x základná škola, 240x skôlka, 45x univerzita, 24x autoškola, 21x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.