Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská rovina » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Podunajská rovina

Základná škola v Podunajská rovina

V Podunajská rovina sa nachádza 388 kusov základná škola.

Základná škola, Podunajská rovina:, 1 z 7

ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Nemecká škola v Bratislave, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Általános iskola, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Bieloruská 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, ZŠ Jána de La Salle, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Alexandra Dubčeka, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Rajčianska, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Prokofievova 5

Základná škola, Podunajská rovina:, 2 z 7

ZŠ Mudroňova, Základná škola Tbiliská, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola Vrútocká 58, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Jazyková škola English4You, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola s materskou školou Sibírska, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Jána Hollého, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Chefparade, Gymnázium Metodova, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sídlisko SNP, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Centrum voľného času, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Základná škola Juraja Fándlyho, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia Dudova, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Gymnázium Juraja Fándlyho, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná umelecká škola, Gymnazium, Stredná odborná škola obchodu a služieb

Základná škola, Podunajská rovina:, 3 z 7

Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná Škola s VJM Eötvösa, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Dubová, Gymnázium Hansa Selyeho, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, Základná umelecká škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Černyševského 8, English in the City - jazyková škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 4 z 7

základná škola, základná škola, Základná škola Turnianska 10, SZUŠ Art Pegas, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná odborná škola, Základná Škola, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Stredná odborná škola, Základná škola M. Korvína, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Základná škola Ostredková 14, SOŠ Zdravotná, základná škola, základná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola sv. Uršule, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Základná škola Železničná, Goethe Inštitút, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola Tokajícka 24, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Základná umelecká škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, Stredná priemyselná škola dopravná, Autoškola 1, Základná škola Holíčska 50, ZŠ Nevädzová, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Vazovova 4, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 5 z 7

Základná Skola Petra Pázmána s VJM, British Council, Jazyková škola STORM, Základná škola, základná škola, Základná škola Žitavská, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rozmarínová, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Základná škola Devínska, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola v Hurbanove, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Devínska 2, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, Základná škola, základná škola, Ekonomická Univerzita, Ekonomická Univerzita, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Základná umelecká škola, Tanečná škola Viva, Általános iskola, základná škola

Základná škola, Podunajská rovina:, 6 z 7

základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola, Gymnázium A.M. Szencziho, pomocná škola+jedáleň, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Stredná združená škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, Základná škola Jána Majku, základná škola, ZŠ Holubyho, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, Materská škola, Základná škola, ZŠ Mlynská, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná Škola, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola a Materská škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, Základná škola s Materskou školou Bánov

Základná škola, Podunajská rovina:, 7 z 7

Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, Súkromná SOŠ, Obchodná akadémia, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s Materskou školou Bánov, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, Bél Mátyás Alapiskola, základná škola, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná škola M.Korvína, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, Základná škola s MŠ Orešie, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Podobné, Podunajská rovina:

701x vzdelavanie, 388x základná škola, 222x skôlka, 45x univerzita, 23x autoškola, 23x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Podunajská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://podunajska-rovina.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.